Akcijas “Dabai labu darīt” aktīvisti viesojas Igaunijā

Akcijas “Dabai labu darīt” aktīvisti viesojas Igaunijā

Šī mācību gada EKOskolas tēma ir transports. Tēmai pielāgojām arī ikgadējo ekskursiju akcijas “Dabai labu darīt” aktīvākajiem dalībniekiem. 24.oktobrī devāmies uz kaimiņzemi Igauniju ar mērķi paviesoties Igaunijas Ceļu muzejā. Pa ceļam apskatījām Sangastes pili, apmeklējām Tehvandi sporta centru Otepē, kur drosmīgākie uzkāpa 34 m augstajā tramplīna skatu tornī, no kura pavērās brīnišķīgs skats uz kalnaino apvidu.

 

Tālāk ceļš mūs veda uz gala mērķi – Ceļu muzeju, kur piedalījāmies izzinošās nodarbībās, iesaistījāmies dažādās aktivitātēs, iepazinām ceļu būves un auto vēsturi, pārliecinājāmies par drošības jostu lietošanas nozīmīgumu, piedaloties testos ar auto avāriju simulatoriem, gatavojām savus atstarotājus,  braucām ar elektromobiļiem pa improvizētu auto pilsētiņu. Emociju pilna diena – secinājums ekskursijas beigās, pārrunājot redzēto, dzirdēto. Konkursā, ko izspēlējām mājupceļā, tikām pie gardām balvām!

Paldies SIA ZAAO par dāvanu – apmaksāto transportu, ekskursijas “vecākiem” –skolotājai Laimai Drandei, Kārļa un Kalvja Viļumu māmiņai Maijai un Ralfa Bembera māmiņai Ilutai.

Prieks, ka mēs, viesturieši, esam tik zinātkāri, draudzīgi un pozitīvi!

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Gacka