Apsveicam!

Valmieras Viestura vidusskolas 5. – 8. klašu koris piedalījās Valmieras novada skolēnu koru konkursā un ieguva 1. pakāpes diplomu ar 42.33 punktiem.
Paldies kora vadītājai Ilzei Jansonei, koncertmeistarei Ilvijai Aizupietei un kora dziedātājiem!
Priecājamies un esam lepni par savējiem!