Apsveikums valsts svētkos

  

Latvija…
Tu esi tik maza, tu būsi tik liela,
Cik lielu mēs tevi ar savām rokām,
Cik lielu mēs tevi ar domām un sirdi
Pasaulē izaudzēsim…
(L. Brīdaka)

 

Izjutīsim piederību savai zemei
un domāsim par tās rītdienu!

Saules mūžu Latvijai!