Atskats uz Zinību dienu

Ir pienācis septembris, kad pēc ilgāka laika skolā atkal dzirdamas skolēnu čalas. Jauns mācību gads vienmēr sākas ar Zinību dienu, kas neizpalika arī šogad, taču citādi, nekā Viesturos bija ierasts līdz šim. Tā bija svētku diena it kā visai skolai kopā, bet tomēr katrai klasei atsevišķi.

Uzaustot Zinību dienas rītam, skolas pagalmā sākās rosība. Skolēni ar ziediem rokās devās uz klases stundu pie savām audzinātājām. Skolai un skolēniem par pārsteigumu uz Zinības dienas rītu bija ieradusies skudra Urda, lai apsveiktu skolu un aktīvākos skolēnus ar panākumiem makulatūras vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”.

Klases stundā bija skolēni videoierakstā noskatījās direktora uzrunu jaunajam mācību gadam, kā arī saņēma radošus uzdevumus ar norādēm par vietu un turpmākajiem notikumiem pēc klases stundas. Veikuši uzdevumus, skolēni devās laukā, lai tos īstenotu klases fotografēšanās laikā. Bija prieks redzēt, cik klases bija labi sagatavojušās, lai izdotos trīs dažādas un atraktīvas fotogrāfijas.

Satraukti un saviļņoti uz skolu devās pirmklasnieki. Viņiem Zinību diena bija pirmā diena skolā, kad tik daudz kā vēl nezināma. Taču viņiem skolā palīdzēja iejusties gan audzinātājas, gan 12.klašu skolēni, kuri pēc klases stundas pavadīja pirmklasniekus uz svinīgo pasākumu skolas priekšā. Tur viņus jau gaidīja 9. un 10.klašu skolēni, skolotāji un vecāki. Tradicionāli Zinību dienas pasākumā uzstājās pirmklasnieki ar savu sveicienu skolai. Pirmīšiem laba vēlējumus un izturību sūtīja 12.klašu skolēni. Noslēgumā skolas himnu dziedājām kopā ar Nikiju Krivāni un Bruno Reņģi. Tika iezvanīts pirmais zvans uz skolas stundu.

 

Ko ES varu darīt visu labā, lai mainītos pasaule un vide, kurā MĒS dzīvojam?

ES varu šodien pasmaidīt, un MĒS kļūsim priecīgāki.

ES varu pasveicināt garāmgājēju, un MĒS kļūsim laipnāki viens pret otru.

ES varu pacelt uz zemes nomestu atkritumu, un vide, kurā MĒS dzīvojam, kļūs tīrāka.

Kopā mēs varam vairāk!

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā Sandra Baumane