Balvas pedagogiem

Īsi pirms skolotāju dienas Valmieras pašvaldība tradicionāli godina pedagogus, pasniedzot Valmieras pilsētas pašvaldības Balvas izglītībā, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības un pateicības rakstus.

Svinīgais pasākums šogad 3. oktobrī notika Valmieras teātrī. Tā vadīšanā piedalījās vairāki mazie viesturieši, kas ļāva pasākuma dalībniekiem uz sevi paraudzīties bērna acīm.

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts piešķirts Valmieras Viestura vidusskolas vispārējās izglītības skolotājai Ilzei Jansonei par pedagoģiskā darba ieguldījumu, pilnveidojot skolēnu prasmes mūzikā.

Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā 2019” šogad saņēma divas Viesturskolas skolotājas.

Sarmīte Allika – par mērķtiecīgu pedagoģisko darbu, mācot bioloģijas un ķīmijas mācību priekšmetu, veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Valmieras pilsētas un starpnovadu un valsts olimpiādei ķīmijas mācību priekšmetā, godprātīgu klases audzinātājas darbu un atbalstu Ekoskolu kustībai.

Līga Gacka – par nerimstošu radošu pieeju darbā ar skolēnu teātra “Sprīdītis” dalībniekiem, kvalitatīvu izrāžu sagatavošanu, regulāri gūstot panākumus Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivālā “…un es iešu un iešu!”, skolas pasākumu režijas nodrošināšanu un direktora vietnieka audzināšanas jomā sākumskolā amata pienākumu pildīšanu.

Sveicam skolotājas un vēlam daudz radošu ideju un gandarījuma brīžu par paveikto arī turpmāk!