Balvas skolotājiem

6. oktobra vakarā koncertzālē Valmiera tika sumināti Valmieras novada skolu skolotāji – pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības un Pateicības raksti, kā arī Valmieras novada pašvaldības apbalvojums “Balva izglītībā 2023”.

IZM Atzinības rakstus par būtisku ieguldījumu pedagoģiskajā darbā saņēma Valmieras Viestura vidusskolas skolotāji Ina Grāvīte, Andriga Lozda un Roberts Segliņš. Tuvākie kolēģi par laureātiem saka tā:

Ina Grāvīte – inteliģenta sieviete ar labu humora izjūtu. Harmoniska, mieru izstarojoša kolēģe. Vēsturniece, kam loģika ir stiprā puse. Klases audzinātāja, kas spēj atbalstīt, iedrošināt, mierināt un pabarot, ja nepieciešams. Lieliska gide ekskursijās.  Sievišķīgi trausla būtne, kam piemīt spēcīga dvēsele un pārliecība, ka ikviens cilvēks var ietekmēt vēsture gaitu.

Andriga Lozda – skolotāja Andrigai neder miera un pieticības malas pelēkās debesis, viņas degsme literatūrā, teātra un kultūras ,,štellēs”, mīlestībā uz skatuves – Kentervilas spoka un Linarda Tauna burinieka mirdzošajās acīs. Lai augstu bura, debesis un Viesturskola!

Roberts Segliņš – “Ja teātra jēga būtu tikai izklaidējošā iestudējumā, iespējams, nebūtu vērts tajā ielikt tik daudz darba. Bet teātris ir dzīves atspoguļošanas māksla.” Šķiet, ka Roberts teātri dzīvo, viņš ir ļoti savā vietā pēc iekšbūtības un patības. Viņam nepieciešams just, dot un atdot skatuves nervu un putekli, neskaitot laiku pulksteņvienībās, bet padarītājā. Un padarītais ir viņa skolēnu mīlestība.

Savukārt, ar Valmieras novada pašvaldības “Balvu izglītībā 2023” par nozīmīgu personisko ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā un sasniegumiem izglītībā tika apbalvotas skolotājas Laima Drande, Iveta Glužģe un Māra Goba. Šeit kolēģu veltījuma vārdi viņām:

Laima Drande – “Laimīgu dzīvi raksturo nevis grūtību trūkums, bet spēja tās pārvarēt”- tas ir precīzs Laimas raksturojums. Viņa ar savu mieru, pozitīvismu un atbildību spēj rast risinājumu gandrīz jebkurā dzīves situācijā. Viesturskolas kolektīvs par to ir ļoti pateicīgs Laimai.

Iveta Glužģe – Kas ir Tavs spēka avots? – Tu pati un Tava iekšējā uguns. Mums katram tāda ir. Tikai jāprot to apzināties, sajust un izmantot savā labā. /Inta Lakute/

Māra Goba – Ar darbu tev ir pilnas rokas, ar labiem vārdiem pilna sirds. Māra- pedagogs ar lielo burtu. Vienmēr atsaucīga, korekta, precīza, stingra savās prasībās pret skolēniem, kas dod iespēju ikvienam sasniegt vislabākos rezultātus. Māriņ, paldies par dzīvesprieku, gudru padomu un sportisku sparu, ko ik reiz esi devusi saviem mazajiem un ne tik mazajiem skolēniem.

Sveicam kolēģus un lepojamies!