BINGO spēle “Viesturskola kustībā!”

 

19. februārī 1.-12. klašu skolēni piedalīsies BINGO spēlē “Viesturskola kustībā!”

Spēles mērķis ir veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un iesaistīt bērnus un jauniešus sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs, uzlabojot vispārējo dzīves kvalitāti un sekmējot pilsonisko līdzdalību un kolektīva saliedētību.

Spēles norise

– Katrai klasei līdz 18. februāra plkst.17.00 E-klases dienasgrāmatas sadaļā tiks ievietots uzdotais 19. februārim.

– Uzdotajā būs norādīts, kādi BINGO spēles uzdevumi klasei ir jāveic dienas laikā.

– Uzdevumi būs saistīti ar aktivitātēm brīvā dabā.

– Pavisam kopā būs 16 uzdevumi.

– Skolēniem klases kolektīvā PAŠIEM ir jāvienojas par uzdevumu izpildes stratēģiju (viņi var sazināties whatsapp grupā, veidot klases tiešsaisti u.c.).

– Par katru uzdevumu būs jāiesūta atgriezeniskā saite (bilde, video vai uzdevuma atrisinājums) kā pierādījums paveiktajam uzdevumam, sūtot Whatsapp ziņu uz telefona numuru 29323711, obligāti norādot:

– klasi,

– uzdevuma numuru.

– Viens uzdevums var tikt iesūtīts vairākas reizes.

– Uzdevumu iesūtīšanas termiņš – 19. februāris plkst.14.00.

Skolas mājas lapā www.viesturi.edu.lv būs iespējams sekot līdzi panākumiem, kā katrai klasei veicās BINGO spēlē “Viesturskola kustībā!”