Bitīšu dūkoņa Viesturskolā

Š.g. 22. februārī Valmieras Viestura vidusskolu piepildīja bitīšu dūkoņa.
Topošie pirmklasnieki kopā ar vecākiem ieradās iepazīties ar rosīgo Viesturskolas saimi.
Pasākuma ievaddaļā visi satikās lielajā zālē, kur 10.a un 8.c klases bitītes īsi pastāstīja par skolas ikdienu, skanēja sākumskolas korīša muzikāli un skatuves runas konkursa laureātu sveicieni.
Tālāk mūsu mazie ciemiņi devās izpētīt skolas kabinetus un jauno skolas sporta zāli. Mazie, sākumskolas skolotāju vadībā, veica radošus uzdevumus – zīmējot, līmējot, minot, lasot, pētot, risinot laiks klasēs paskrēja ļoti ātri.
Īpašs uzdevums bija jaunajā sporta zālē. Viesturskolas 2.b sportiskā klase kopā ar klases audzinātāju un sporta skolotāju visus iegrieza jautrā deju virpulī. Savstarpējās iepazīšanās pasākumu noslēdzām ar kopīgu deju, kuru no sporta zāles balkona redzēja arī vecāki. Kamēr mazie aktīvi iepazina skolu bitīšu pavadībā, direktors Uldis Jansons vecākiem pastāstīja par Valmieras Viestura vidusskolas ikdienu un sniedza atbildes uz jautājumiem.
Paldies visiem lieliem un maziem, kas atnāca un piedalījās, kā arī Viesturskolas komandai, kas pasākumu veidoja!
Uz satikšanos mūsu skolā rudenī!