ceturtdiena, 2020. gada 17. decembris

ceturtdiena, 2020. gada 17. decembris

Stundās nav:-

STUNDAS/STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Mūzika156.kamīnzāle I.Aizupiete
2.Vizuālā māksla156.kamīnzāle I.Miglava
3.Vizuālā māksla156.kamīnzāle I.Miglava
4.Matemātika156.kamīnzāle I.Miglava
5.Latviešu valoda156.kamīnzāle I.Miglava
1.b

I grupa

1.Sports un veselība009. M.Goba
2.Mūzika205. I.Aizupiete
3.Dabaszinības332. G.Gaile
4.Latviešu valoda332. G.Gaile
5.Matemātika332. G.Gaile

II grupa

1.Sports un veselība009. M.Goba
2.Mūzika336. G.Aizupietis
3.Dabaszinības336. L.Vikse
4.Latviešu valoda336. L.Vikse
5.Matemātika336. L.Vikse
1.c1.Latviešu valoda305.lielā zāle I.Krieviņa
2.Latviešu valoda305.lielā zāle I.Krieviņa
3.Matemātika305.lielā zāle I.Krieviņa
4.Vizuālā māksla305.lielā zāle I.Krieviņa
5.Vizuālā māksla305.lielā zāle I.Krieviņa
2.a

I grupa

1.Latviešu valoda133. G.Baltā
2.Latviešu valoda133. G.Baltā
3.Matemātika133. G.Baltā
4.Dabaszinības133. G.Baltā
5.Matemātika133.Fakultatīvā nodarbība G.Baltā

II grupa

1.Latviešu valoda139. L.Gacka
2.Latviešu valoda139. L.Gacka
3.Matemātika139. L.Gacka
4.Dabaszinības139. L.Gacka
5.Matemātika139.Fakultatīvā nodarbība L.Gacka
2.b

I grupa

1.Latviešu valoda232. A.Dubulte
2.Latviešu valoda232. A.Dubulte
3.Mūzika232. I.Aizupiete
4.Dabaszinības232. A.Dubulte
5.Matemātika232.Fakultatīvā nodarbība A.Dubulte

II grupa

1.Latviešu valoda237. Z.Gailīte
2.Latviešu valoda237. Z.Gailīte
3.Mūzika237. G.Aizupietis
4.Dabaszinības237. Z.Gailīte
5.Matemātika237.Fakultatīvā nodarbība Z.Gailīte
2.c

I grupa

1.Latviešu valoda337. A.Niedrīte
2.Latviešu valoda337. A.Niedrīte
3.Matemātika337. A.Niedrīte
4.Mājturība un tehnoloģijas337. A.Niedrīte
5.Angļu valoda_1337. S.Švalbe
6.Matemātika337.Fakultatīvā nodarbība pācelta uz trešdienu A.Niedrīte

II grupa

1.Latviešu valoda338. I.Upīte
2.Latviešu valoda338. I.Upīte
3.Matemātika338. I.Upīte
4.Mājturība un tehnoloģijas338. I.Upīte
5.Angļu valoda_2338. I.Liepiņa
6.Matemātika338.Fakultatīvā nodarbība pācelta uz trešdienu  
3.a

I grupa

1.Klases stundaTematiskā stunda ārā, latviešu valodas stunda atceltaPV.Zariņa
2.Matemātika137. V.Zariņa
3.Angļu valoda_1137. I.Glužģe
4.Mūzika112. I.Aizupiete
5.Dabaszinības137. V.Zariņa

II grupa

1.Klases stundaTematiskā stunda ārā, latviešu valodas stunda atceltaPV.Zariņa
2.Matemātika138. D.Stalšāne
3.Angļu valoda_2138. A.Dubulte
4.Mūzika138. G.Aizupietis
5.Dabaszinības138. D.Stalšāne
3.b

I grupa

1.Matemātika236. S.Priede
2.Klases stundaTematiskā stunda ārā, matemātikas stunda atceltaPS.Priede
3.Vizuālā māksla236. A.Gartmane
4.Vizuālā māksla236. A.Gartmane
5.Mūzika112. I.Aizupiete
6.Sports009. M.Goba

II grupa

1.Matemātika235. I.Apinīte
2.Klases stundaTematiskā stunda ārā, matemātikas stunda atceltaPS.Priede
3.Vizuālā māksla235. S.Priede
4.Vizuālā māksla235. S.Priede
5.Mūzika235. G.Aizupietis
6.Sports009. M.Goba
3.c

I grupa

1.Vizuālā māksla114. A.Gartmane
2.Vizuālā māksla114. A.Gartmane
3.Klases stundaTematiskā stunda ārā, latviešu valodas stunda atceltaPA.Bērziņa
4.Matemātika114. A.Bērziņa
5.Sports009. M.Goba

II grupa

1.Vizuālā māksla115. A.Bērziņa
2.Vizuālā māksla115. A.Bērziņa
3.Klases stundaTematiskā stunda ārā, latviešu valodas stunda atceltaPA.Bērziņa
4.Matemātika115. I.Ābeltiņa
5.Sports009. M.Goba
4.a

I grupa

1.Matemātika301. A.Kārkliņa
2.Vizuālā māksla301.A.Kārkliņa
3.Sports un veselība009. A.Jākobsons
4.Klases stundaTematiskā stunda ārā, Literatūras stunda atceltaPA.Kārkliņa
5.Teātra māksla301. A.Lozda
6.Latviešu valoda301.Fakultatīvā nodarbība A.Kārkliņa

II grupa

1.Matemātika302. I.Lazdiņa
2.Vizuālā māksla302. A A.Kārkliņa
3.Sports un veselība009. A.Jākobsons
4.Klases stundaTematiskā stunda ārā, Literatūras stunda atceltaPA.Kārkliņa
5.Teātra māksla306. A.Kārkliņa
6.Latviešu valoda302.Fakultatīvā nodarbība Z.Švēde
4.b

I grupa

1.Literatūra104. Z.Švēde
2.Matemātika104. I.Lazdiņa
3.Teātra māksla104. A.Lozda
4.Sports un veselība104. M.Goba
5.Klases stundaTematiskā stunda ārā, dabaszinību stunda atceltaPL.Trauliņa
6.Latviešu valoda104.Fakultatīvā nodarbība atcelta A.Upīte

II grupa

1.Literatūra109. A.Upīte
2.Matemātika109. R.Spuņģe
3.Teātra māksla109. L.Trauliņa
4.Sports un veselība009. M.Goba
5.Klases stundaTematiskā stunda ārā, dabaszinību stunda atceltaPL.Trauliņa
6.Latviešu valoda104.Fakultatīvā nodarbība atcelta A.Upīte
4.c1.Matemātika014. I.Jurka
2.Sports un veselība009. M.Goba
3.Sociālās zinības un vēsture014. I.Jurka
4.Sociālās zinības un vēsture014. I.Jurka
5.Literatūra014. I.Jurka
6.Klases stundaFakultatīvā nodarbība atcelta I.Jurka