CETURTDIENA, 2020.gada 20.februāris

CETURTDIENA, 2020.gada 20.februāris

Stundās nav: G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane, I.Rams (no 6.st.), S.Balode, I.Krieviņa

2.st. – Valsts diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3.klasēm – Latviešu valodā (235.,232.,138. un 332.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a 1. Latviešu valoda 133. Mūzikas st. pārcelta uz 2.st.   G.Baltā
2. Mūzika 205. Latviešu valodas st. pārcelta uz 1.st.   I.Aizupiete
3.a 2. Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā 235. 40 min   A.Kārkliņa

I.Aizupiete

2. Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā
Ar atbalsta pasākumiem
332.     G.Dance
4. Latviešu valoda

(Fakultatīvs)

235. Fakultatīvā nodarbība no 6.st   A.Kārkliņa
3.b 2. Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā
232. 40 min   I.Baranova
2. Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā
Ar atbalsta pasākumiem
332.     G.Dance
3.c 2. Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā
138. 40 min   I.Jurka
2. Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā
Ar atbalsta pasākumiem
332.     G.Dance
4.a

 

3. Klases stunda 139. 8.00 – 10.10 Slidot apmācība VOC A A.Niedrīte
4. Sociālās zinības 139.   A L.Drande
5. Matemātika 139.   A A.Niedrīte
4.c 1. Matemātika 338. Stunda atcelta    
2.-4. Sports/Klases stunda VOC 9.00 – apm. 11.15

Slidot apmācība VOC

A G.Baltā
5. Latviešu valoda 338.   A A.Bērziņa
5.b 3. Latviešu valoda 109.   A A.Upīte
5.c 3. Matemātika 211. Dabaszinību  st. pārcelta uz 27.02.2020 P* I.Kraukle
5.c 5. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenēm)

114.   A D.Stalšāne
6. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenēm)

114.   A D.Stalšāne
6.a 5. Vizuālā māksla 014. Dabaszinību st.atcelta P Ī.Ozola
6. Sports 034.   A M.Goba
6.b 2. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenēm)

114.   A D.Stalšāne
3. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenēm)

114.   A D.Stalšāne
7.a 7. Literatūra 104. Sporta st. pārcelta uz piektdienu, 21.02.2020 P* S.Kārkliņa
8.a 1. Ģeogrāfija 206. St.pārcelta uz 17.02.2020    
9.a 7. Matemātika 301. Ģeogrāfijas st. atcelta P L.Liepa
9.b 4. Matemātika 303. Ģeogrāfijas st. pārcelta uz 27.02.2020;

Matemātikas st. pārcelta no 6.st.

  G.Līrmane
6. Klases stunda 303. Klases st.no 18.02.2020 P* G.Līrmane
10.b 1. Literatūra 109. Stunda atcelta    
2. Literatūra 109. Stunda atcelta    
11.b 4. Latviešu valoda 109.   A A.Eiklone
12.a 6. Matemātika 109.   P I.Segliņa