CETURTDIENA, 2020.gada 20.februāris

CETURTDIENA, 2020.gada 20.februāris

Stundās nav: G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane, I.Rams (no 6.st.), S.Balode, I.Krieviņa

2.st. – Valsts diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3.klasēm – Latviešu valodā (235.,232.,138. un 332.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Latviešu valoda133.Mūzikas st. pārcelta uz 2.st. G.Baltā
2.Mūzika205.Latviešu valodas st. pārcelta uz 1.st. I.Aizupiete
3.a2.Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā235.40 min A.Kārkliņa

I.Aizupiete

2.Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā
Ar atbalsta pasākumiem
332.  G.Dance
4.Latviešu valoda

(Fakultatīvs)

235.Fakultatīvā nodarbība no 6.st A.Kārkliņa
3.b2.Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā
232.40 min I.Baranova
2.Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā
Ar atbalsta pasākumiem
332.  G.Dance
3.c2.Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā
138.40 min I.Jurka
2.Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā
Ar atbalsta pasākumiem
332.  G.Dance
4.a

 

3.Klases stunda139.8.00 – 10.10 Slidot apmācība VOCAA.Niedrīte
4.Sociālās zinības 139. AL.Drande
5.Matemātika139. AA.Niedrīte
4.c1.Matemātika338.Stunda atcelta  
2.-4.Sports/Klases stundaVOC9.00 – apm. 11.15

Slidot apmācība VOC

AG.Baltā
5.Latviešu valoda338. AA.Bērziņa
5.b3.Latviešu valoda109. AA.Upīte
5.c3.Matemātika211.Dabaszinību  st. pārcelta uz 27.02.2020P*I.Kraukle
5.c5.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenēm)

114. AD.Stalšāne
6.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenēm)

114. AD.Stalšāne
6.a5.Vizuālā māksla014.Dabaszinību st.atceltaPĪ.Ozola
6.Sports034. AM.Goba
6.b2.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenēm)

114. AD.Stalšāne
3.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenēm)

114. AD.Stalšāne
7.a7.Literatūra104.Sporta st. pārcelta uz piektdienu, 21.02.2020P*S.Kārkliņa
8.a1.Ģeogrāfija206.St.pārcelta uz 17.02.2020  
9.a7.Matemātika301.Ģeogrāfijas st. atceltaPL.Liepa
9.b4.Matemātika303.Ģeogrāfijas st. pārcelta uz 27.02.2020;

Matemātikas st. pārcelta no 6.st.

 G.Līrmane
6.Klases stunda303.Klases st.no 18.02.2020P*G.Līrmane
10.b1.Literatūra109.Stunda atcelta  
2.Literatūra109.Stunda atcelta  
11.b4.Latviešu valoda109. AA.Eiklone
12.a6.Matemātika 109. PI.Segliņa