ceturtdiena, 2021. gada 4. marts

ceturtdiena, 2021. gada 4. marts

Stundās nav: I.Grāvīte

STUNDU IZMAIŅAS

Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasēm (TIEŠSAISTĒ – pieslēgšanās no plkst. 08.45). Skolēniem ar atbalsta pasākumiem papildlaiks līdz plkst.10.00
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b4.Klases stundaLatviešu valodas stunda pārcelta un trešdienuP*A.Dubulte
6.a1.Latviešu valodaStunda atcelta L.Vikse
2.Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās L.Trauliņa, L.Vikse
3.Latvijas vēsturestundas sākums plkst. 10.00 V.Mauriņa
6.b1.Pasaules vēstureStunda atcelta V.Mauriņa
2.Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās S.Allika, I.Lancmane
3.Latviešu valodastundas sākums plkst. 10.00 I.Lancmane
6.c1.DabaszinībasStunda atcelta S.Balode
2.Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās I.Glužģe, S.Balode
3.Informātika (abām grupām)stundas sākums plkst. 10.00 Z.Neimane, G.Grīva