ceturtdiena, 2021. gada 7. oktobris

ceturtdiena, 2021. gada 7. oktobris

Stundās nav: I.Miglava, A.Gartmane , I.Aizupiete, L.Liepa, A.Niedrīte, A.Jaunzems, I.Jurka, E.Groševa, G.Līrmane, A.Jākobsons, Z.Neimane, I.Kraukle, G.Grīva, G.Kalvīte, D.Stalšāne (6.-7.st.), A.Lozda, A.Upīte-Markuse (no 12.30), L.Vikse

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Latviešu valoda137.PV.Zariņa
1.c1.Matemātika237.PA.Bērziņa
2.a1.Latviešu valoda139.AI.Upīte
3.Latviešu valoda139.Mūzikas stunda atceltaPI.Upīte
4.Matemātika139.AI.Upīte
5.Matemātika (F)139.AI.Upīte
pieskata līdz Pagarinātajai dienas grupaiUI.Upīte
2.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

5.Angļu valoda_1332.Mūzikas stunda atceltaV.Šmite
6.Angļu valoda_1stunda pārcelta uz 5.st.laikuV.Šmite
2.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

2.Mūzikastunda atcelta
3.b5.Matemātika (F)336.Vizuālās mākslas stundas atceltasA.Dubulte
6.-7.Labo darbu nedēļas ietvaros aktivitāte ārāA.Dubulte
4.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

1.Mūzikastunda atcelta
3.Vizuālā mākslastunda atcelta
4.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

2.Vizuālā mākslastunda atcelta
3.Sociālās zinības un vēsturestunda atcelta
4.c2.Latviešu valodaSzuV stunda pārcelta uz 4.stundas laikuPI.Lancmane/L.Drande
4.Sociālās zinības un vēstureVizuālās mākslas stunda atceltaAA.Kārkliņa
5.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

2.Sports un veselībastunda atcelta
5.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

6.Sociālās zinības un vēsturestunda atcelta
5.c1.Sports un veselībastunda atcelta
6.a5.Vācu valoda206.Stunda pie I.ApinītesUI.Apinīte
6.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

2.-3.Mājturība un tehnoloģijas157.Stunda abām grupām kopāA+G.Verovkins
4.Angļu valoda402.Matemātikas stunda atceltaUS.Baumane/I.Barce
5.Vācu valoda206.Stunda pie I.ApinītesUI.Apinīte
6.Angļu valoda402.Stunda abām grupām kopā – pārcelta uz 4.st.laikuI.Barce
6.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

2.Informātikapašvadīts mācību processG.Grīva
5.Vācu valodaVācu valodas stunda atcelta
7.a3.Mūzika112.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Jansone
4.Sociālās zinības114.AG.Dance
5.Ģeogrāfija114.Sociālo zinību stunda atceltaPS.Balode
7.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.-2.Matemātika210.AA.Rebinka
3.Ģeogrāfija210.Datorikas stunda (abām grupām) atceltaPS.Balode
4.Ģeogrāfija210.Datorikas stunda (abām grupām) atceltaS.Balode
5.Ģeogrāfija210.Stunda pārcelta uz 4.stundas laiku
6.Sociālās zinībasStunda atcelta
7.Sociālās zinībasstunda pārcelta uz 30.09.2021.
7.c1.-9.Klase ārpus skolasI.Kraukle, G.Grīva, I.Jansone, S.Balode, M.Liepiņa
8.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.Literatūra211.stunda atcelta
2.Literatūra211.stunda atcelta
7.Datorika_2201.stunda atcelta
8.b1.Datorikastunda atcelta
5.Krievu valoda301.matemātikas stunda atceltaI.Daugaviete-Kravale
6.Matemātika301.matemātikas stunda atcelta
7.Krievu valodastunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
8.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

9.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

9.b3.Literatūra204.Matemātikas stunda pārcelta uz 13.10.2021.P*A.Upīte-Markuse
4.Klases stunda204.Matemātikas stunda pārcelta uz 27.10.2021.P*A.Upīte-Markuse
10.a6.Vācu valodastunda atcelta
7.Sports un veselībaA+M.Goba, Z.Larinova
8.Literatūrastunda atcelta
10.b6.Vācu valodastunda atcelta
7.Sports un veselībaA+M.Goba, Z.Larinova
11.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.-2.Digitālais dizainsDigitālā dizaina stundas atceltas
6.-7.Dizains un tehnoloģijasklase ārpus skolasD.Stalšāne
8.Sports un veselībastunda atcelta
9.Dizains un tehnoloģijas_1pašvadīts mācību process – mājāsG.Grīva
9.Dizains un tehnoloģijas_2stunda atcelta
11.b1.-9.Klase ārpus skolasG.Līrmane, A.Jākobsons, I.Rams, A.Lozda, M.Tiltiņa, M.Goba, Z.Larinova
12.a6.Sportsstunda atcelta
7.Vācu valodastunda atcelta
12.b7.Vācu valodastunda atcelta

Pagarinātā dienas grupa

AS.Niedrīte