ceturtdiena, 2022. gada 28. aprīlis

ceturtdiena, 2022. gada 28. aprīlis

Stundās nav: I.Baranova, I.Upīte, L.Drande (no plkst. 13.30), D.Stalšāne (no plkst. 12.00)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Matemātika137.Dabaszinību stunda pārcelta uz 2.stundas laikuAI.Apinīte
2.c6.Vizuālā māksla338.Pārcelta no 03.05.2022.P*I.Krieviņa
4.a1.Latviešu valoda232.AS.Kārkliņa
5.a5.Literatūra235.Latviešu valodas stunda pārcelta uz pirmdienuP*V.Šmite
6.Literatūra235.Latviešu valodas stunda pārcelta uz pirmdienuP*V.Šmite
5.b3.Latviešu valoda010.AS.Baumane
4.Krievu valoda010.Latviešu valodas stunda atceltaP*I.Mēduma-Bāliņa
7.a4.Datorika_2.grupa109.kabineta maiņaG.Grīva
7.c4.Latviešu valoda304.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 27.04.2022.P*L.Vikse
9.b1.Ķīmija113.ķīmijas stunda pārcelta uz 27.04.2022.S.Allika
4.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)401.kabineta maiņaG.Kalvīte
5.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)401.kabineta maiņaG.Kalvīte
6.Latviešu valoda211.kabineta maiņaM.Tiltiņa
10.a1.Ķīmija113.Ķīmijas stunda pārcelta no 21.04.2022.P*S.Allika
11.a1.Digitālais dizains014.Digitālā dizaina stunda atceltaA.Jaunzems
09.00-13.20Centralizētā eksāmena matemātikā – izmēģinājuma darbs014.Ierašanās telpā 08.50!I.Daugaviete-Kravale, I.Segliņa, A.Upīte-Markuse, I.Glužģe, I.Lancmane
7.-9.konsultācijas (7.-9.stundas atceltas)I.Lancmane, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Tuņķele, D.Stalšāne
11.b1.Digitālais dizains014.Digitālā dizaina stunda atceltaA.Jaunzems
09.00-13.20Centralizētā eksāmena matemātikā – izmēģinājuma darbs303.Ierašanās telpā 08.50!G.Līrmane, M.Tiltiņa, A.Lozda
7.-9.konsultācijas (7.-9.stundas atceltas)G.Līrmane, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Tuņķele, A.Lozda
12.a4.Matemātika204.kabineta maiņaG.Līrmane
6.-7.6.-7.st.atceltas – sagatavošanās darbi izrādeiI.Barce, A.Ronis, E.Groševa, I.Tuņķele
12.b5.Matemātika204.kabineta maiņaG.Līrmane
6.Matemātika204.kabineta maiņaG.Līrmane
7.-8.7.-8.st.atceltas – sagatavošanās darbi izrādeiE.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Lancmane
10.00-11.00202.Valmieras novada 3.klašu izglītojamo latviešu valodas olimpiādeV.Zariņa