ceturtdiena, 2022. gada 29. septembris

ceturtdiena, 2022. gada 29. septembris

Stundās nav: Ī.Ozola, V.Fleminga, I.Daugaviete-Kravale, A.Upīte-Markuse, I.Upīte

STUNDU IZMAIŅAS

Dzejas dienas Valmieras Viestura vidusskolā – 6.-7.klasēm

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a1.Teātra mākslaTeātra mākslas stunda atcelta
4.b2.Sociālās zinības203.Teātra mākslas stunda atceltaPL.Gredzena
4.c3.Klases stunda203.Teātra mākslas stunda atceltaPI.Apine
5.b5.Dabaszinības113.Kabineta maiņaL.Trauliņa
5.c4.Matemātika014.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Lazdiņa
6.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda atcelta
6.a1.Krievu valodaKrievu valodas stunda pie I.Daugavietes-Kravales atcelta
3.Mūzika112.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Jansone
7.ano 5.stDzejas dienu pasākumāG.Grīva, Z.Neimane, E.Groševa, I.Tuņķele
7.b7.Krievu valoda_4.grupa405.Krievu valodas stunda pie I.Daugavietes-Kravales atcelta
7.c1.Angļu valoda210.Bioloģijas stunda pārcelta uz 27.09.2022.; Angļu valodas stunda pārcelta no 28.09.2022 (1.grupai) un 27.09.2022. (2.grupai)D.Cinīte, M.Liepiņa
7.Krievu valoda_4.grupaKrievu valodas stunda pie I.Daugavietes-Kravales atcelta
8.a1. (08.10-09.10)Datorika202.PG.Grīva, A.Einbergs
5.Bioloģija210.Vizuālās mākslas stunda atceltaPM.Liepiņa
8.b8.Krievu valoda_2.grupa404.Krievu valodas stunda 2.grupai (pie I.Daugavietes-Kravales) atcelta
9.b7.Angļu valoda_1.grupa204.Kabineta maiņaV.Šmite
10.b1.-9.Klase ārpus skolasA.Upīte-Markuse, I.Upīte;
J.Čeksters, G.Līrmane, I.Barce, D.Trēziņš, S.Allika, M.Goba, A.Jākobsons, A.Lozda
11.a3.Krievu valoda_2.grupai404.Krievu valodas stunda 2.grupai pie I.Daugavietes-Kravales atcelta
11.b9.Programmēšana I202.Programmēšanas stunda pārcelta uz 23.09.2022.G.Grīva
12.a7.Angļu valoda II010.Ķīmijas stunda pārcelta uz 27.09.2022.I.Glužģe, S.Allika
9.Angļu valoda II010.Angļu valodas stunda pārcelta uz 7.stundas laikuI.Glužģe
5.-7.st.KamīnzāleDzejas dienu pasākums 6.-7.klasēm7.a, M.Tiltiņa
5.-7.st.BibliotēkaDzejas dienu pasākums 6.-7.klasēm7.a, M.Tiltiņa
5.-7.st.014.Dzejas dienu pasākums 6.-7.klasēm7.a, M.Tiltiņa
6.-7.st104.Dzejas dienu pasākums 6.-7.klasēm7.a, M.Tiltiņa
5.-7.st.203.Dzejas dienu pasākums 6.-7.klasēm7.a, M.Tiltiņa