ceturtdiena, 2023.gada 14.decembris (precizēts)

ceturtdiena, 2023.gada 14.decembris (precizēts)

Stundās nav: A.Rastene, Ī.Ozola, A.Bērziņa, G.Gaile, A.Zaļaiskalne, U.Ābeltiņš, S.Balode, I.Grāvīte, I.Baranova (4.-5.st.), S.Krumholce, G.Kalvīte (no 6.st.), Z.Švēde, L.Aizkalniete, S.Gaile, I.Barce (3.-4.st), I.Amoliņa (3.-4.st), L.Drande (no plkst.11:00), D.Trēziņš

Pēcpusdienas pagarināto grupu vada Z.Gailīte

No pulksten 11.00 bibliotēka slēgta

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.-3.1.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasL.Brūvele
1.b1.-3.1.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasAZ.Gailīte
1.c1.-3.1.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasK.Antone
2.a5.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleVizuālā māksla stunda nenotiekG.Baltā, A.Gartmane
2.b1.Dizains un Tehnoloģijas138.AB.Sakne-Klovāne
3.Latviešu valoda138.AB.Sakne-Klovāne
4.Matemātika138.AB.Sakne-Klovāne
5.Matemātika (F.)138.AB.Sakne-Klovāne
6.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleAB.Sakne-Klovāne
2.c2.Sociālās zinības337.Mūzika nenotiekS.Niedrīte
3.a1.Angļu valoda137.Angļu valoda notiek abām grupām kopāAI.Liepiņa
3.b3.Angļu valoda236.Angļu valoda notiek abām grupām kopāAI.Liepiņa
3.c1.Dizains un Tehnoloģijas235.AV.Zariņa
4.Sociālās zinības235.AS.Priede
5.Dabaszinības235.AI.Krieviņa
6.Pagarinātā dienas grupa235.AD.Jaunbērziņa
4.a5.Sports un veselībaLiteratūras stunda atceltaPM.Goba
4.b2.Angļu valoda232.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
4.-6.Klase ārpus skolasI.Baranova, I.Krieviņa, M.Goba, L.Gredzena
5.c5.Latviešu valoda139.Vizuālā māksla stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no pirmdienas 18.12.2023.P*A.Lūsiņa
6.a4.Matemātika139.Literatūras stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no 6.stundas->A.Kārkliņa
6.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 5.stundu->A.Kārkliņa
6.b6.Dizains un tehnoloģijasDizains un tehnoloģijas stunda atcelta
7.a3.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no piektdienas 15.12.2023.A.Jākobsons
4.Klases stunda104.Literatūras stunda atceltaI.Zūle-Kaibe
6.Angļu valoda_1.grupa010.Bioloģijas stunda atcelta, Angļu valoda_1.grupai pie sk.I.Glužģes pārcelta no piektdienas 15.12.2023.P*I.Glužģe, M.Liepiņa
Angļu valoda_2.grupa403.Bioloģijas stunda atcelta, Angļu valoda_2.grupai pie sk.I.Barces pārcelta no piektdienas 15.12.2023.P*I.Barce, M.Liepiņa
7.b1.-9.Klase ārpus skolasZ.Švēde, L.Aizkalniete, L.Trauliņa, A.Jākobsons, A.Lozda, S.Gaile, I.Tuņķele, I.Mēduma-Bāliņa
7.c1.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta no piektdienas 15.12.2023.A.Jākobsons
2.Matemātika104.Latviešu valodas stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no piektdienas 15.12.2023.P*I.Kraukle
6.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
8.a7.Matemātika_3.grupaMatemātika_3.grupai stunda pie sk.L.Aizkalnietes atcelta
8.b1.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
3.-4.Klase ārpus skolasLatvijas un pasaules vēstures stunda muzejāI.Barce, I.Amoliņa
7.Matemātika_3.grupaMatemātika_3.grupai stunda pie sk.L.Aizkalnietes atcelta
8.c1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundu->A.Lozda
2.Latviešu valoda206.Ģeogrāfijas stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no 1.sundas->A.Lozda
7.Matemātika_3.grupaMatemātika_3.grupai stunda pie sk.L.Aizkalnietes atcelta
9.a4.Angļu valoda_1.grupa403.Angļu valoda_1.grupai stundas pie sk.A.Rastenes atceltas
5.Klases stunda Angļu valoda_1.grupai 114.Angļu valoda_1.grupai stunda pie sk.A.Rastenes atceltaPG.Kalvīte
6.Matemātika_4.grupaMatemātika_4.grupai stunda pie sk.L.Aizkalnietes atcelta
9.b2.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 5.stundu->I.Rams
5.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda notika 13.12.2023., Sports un veselība pārcelta no 2.stundas->I.Rams, I.Lancmane
6.Matemātika_4.grupaMatemātika_4.grupai stunda pie sk.L.Aizkalnietes atcelta
7.Angļu valoda_2.grupaAngļu valoda_2.grupai pie sk.D.Trēziņa stunda atcelta
7.-8.Angļu valoda_1.grupa403.Angļu valoda_1.grupai pie sk.A.Rastenes stundas atceltas
9.c1.Vācu valoda_1.grupa, Krievu valoda_3.grupaVācu valoda_1.grupai un Krievu valoda_3.grupai stundas pārceltas uz 3.stundu->E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa
2.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 4.stundu->A.Lozda
3.Vācu valoda_1.grupa402.Vizuālā māksla stunda atcelta, Vācu valoda_1.grupai stunda pie sk. E.Groševas pārcelta no 1.stundas->E.Groševa
Krievu valoda_3.grupa405.Vizuālā māksla stunda atcelta, Krievu valoda_3.grupai stunda pie sk. I.Mēdumas-Bāliņas pārcelta no 1.stundas->I.Mēduma-Bāliņa
4.Latviešu valoda109.Vizuālā māksla stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no 2.stundas->A.Lozda
5.Ķīmija206.Ģeogrāfijas stunda atcelta, Ķīmijas stunda pārcelta no 8.stundas->L.Trauliņa
6.Matemātika_4.grupaMatemātika_4.grupai stunda pie sk.L.Aizkalnietes atcelta
8.ĶīmijaĶīmijas stunda pārcelta uz 5.stundu->L.Trauliņa
10.a3.Angļu valoda_2.grupaAngļu valoda_2.grupai stunda pie sk.A.Rastenes atcelta
4.Teātra māksla I306.Dizains un tehnoloģijas I stunda atceltaPR.Segliņš
10.b1.FizikaFizikas stunda notika 13.12.2023.V.Šulte
5.Angļu valoda_2.grupaAngļu valoda_2.grupai pie sk.D.Trēziņa stunda atcelta
7.-8.Dizains un tehnoloģijas I_2.grupaDizains un tehnoloģijas I_2.grupai pie sk.S.Krumholces stundas atceltas
11.a6.Dizains un tehnoloģijas I_2.grupaDizains un tehnoloģijas I_2.grupai pie sk.S.Krumholces stundas atceltas
11.b1.Angļu valoda_3.grupaAngļu valoda_3.grupai pie sk.D.Trēziņa stunda atcelta
7.Publiskā uzstāšanās204.Kultūras pamati stunda atcelta, Publiskā uzstāšanās stunda pārcelta no 9.stundas->A.Lozda
8.Kultūras pamatiKultūras pamati stunda atcelta
9.Publiskā uzstāšanāsPubliskā uzstāšanās stunda pārcelta uz 7.stundu->A.Lozda
12.a2.Teātra māksla II306.Kultūra un māksla II stunda atceltaPR.Segliņš
9.Digitālais dizainsDigitālais dizains stunda atcelta
12.b1.Bioloģija IIBiloģijas stunda pārcelta uz piektdienu 15.12.2023.P*S.Allika
2.-3.Angļu valoda IIAngļu valoda stundas atceltas
9.Digitālais dizainsDigitālais dizains stunda atcelta
10.-12.1.Olimpiāde202.10.-12.klašu Latviešu valodas olimpiādeI.Lancmane
10.-12.2.Olimpiāde202.10.-12.klašu Latviešu valodas olimpiādeA.Upīte-Markuse
10.-12.3.Olimpiāde202.10.-12.klašu Latviešu valodas olimpiādeA.Lozda