ceturtdiena, 2023. gada 14. septembris

ceturtdiena, 2023. gada 14. septembris

Stundās nav: G.Grīva, I.Jansone (no 5.st.), I.Kraukle, I.Lazdiņa, M.Liepiņa, D.Stalšāne (no 5.st.), I.Tuņķele (no 7.st.), E.Vilne

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
6.a2.Literatūra302.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta, Literatūras stunda pārcelta no piektdienas, 15.09.2023.I.Baranova
3.Matemātika301.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta->A.Kārkliņa
6.Matemātika237.Matemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Kārkliņa
6.b3.-5.Klase ārpus skolasI.Upīte
6.c1.-9.Klase ārpus skolasM.Liepiņa, I.Lazdiņa, M.Tiltiņa, I.Liepiņa
7.a5.Matemātika_1.grupa206.Kabineta maiņaUS.Balode
5.Matemātika_3.grupa303.Stunda kopā ar 4.grupu pie sk. G.LīrmanesA+G.Līrmane
6.Klases stunda210.Bioloģijas stunda atceltaPI.Zūle-Kaibe
7.b5.Matemātika_1.grupa206.Kabineta maiņaUS.Balode
5.Matemātika_3.grupa303.Stunda kopā ar 4.grupu pie sk. G.LīrmanesA+G.Līrmane
7.Krievu valoda_1.grupa401.Krievu valodas stunda 1.grupai pie sk.I.Tuņķeles atcelta
7.c2.Latviešu valoda206.Kabineta maiņaS.Gaile
4.Klases stunda210.Karjeras stunda. Bioloģijas stunda nenotiekPD.Stalšāne
5.Matemātika_1.grupa206.Kabineta maiņaUS.Balode
5.Matemātika_3.grupa303.Stunda kopā ar 4.grupu pie sk. G.LīrmanesA+G.Līrmane
8.a7.Matemātika_1.grupa301.UI.Zūle-Kaibe
7.Matemātika_4.grupa302.UI.Zūle-Kaibe
8.b5.Literatūra203.Bioloģijas stunda atceltaPM.Tiltiņa
7.Matemātika_1.grupa301.UI.Zūle-Kaibe
7.Matemātika_4.grupa302.UI.Zūle-Kaibe
8.c2.Literatūra204.Bioloģijas stunda pārcelta uz 13.09.2023.P*A.Lozda
7.Matemātika_1.grupa301.UI.Zūle-Kaibe
7.Matemātika_4.grupa302.UI.Zūle-Kaibe
9.a4.Angļu valoda_2. grupa301.Datorika_ 2.grupai atcelta; angļu valodas stunda pārcelta no otrdienas, 19.09.2023.P*D.Trēziņš
5.Datorika_2.grupa202.AS.Krumholce
6.Matemātika_2.grupa304.Stunda notiek kopā ar Matemātika _4.grupu pie sk. L.AizkalnietesA+L.Aizkalniete
6.Matemātika_3.grupa302.UZ.Švēde
9.b6.Matemātika_2.grupa304.Stunda notiek kopā ar Matemātika _4.grupu pie sk. L.AizkalnietesA+L.Aizkalniete
6.Matemātika_3.grupa302.UZ.Švēde
9.c1.-9.Klase ārpus skolasI.Kraukle, G.Grīva, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, A.Lozda, Ī.Ozola, S.Balode, G.Līrmane, L.Aizkalniete, L.Trauliņa
10.b7.-8.Programmēšanapašvadīts mācību processG.Grīva
11.ano 6.st.Klase ārpus skolas(matemātikas stunda pārcelta uz 12.09.2023.)R.Segliņš, I.Tuņķele, G.Līrmane
12.a7.-8.Dizains un tehnoloģijas II114.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
12.b7.-8.Dizains un tehnoloģijas II114.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta