ceturtdiena, 2023. gada 19. janvāris

ceturtdiena, 2023. gada 19. janvāris

Stundās nav: I.Lancmane, A.Upīte-Markuse (no 13.00), L.Drande, I. Jansone (no 7. st.), A. Niedrīte (1.-2. st.), A.Kārkliņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Dabaszinības138.B. Sakne – Klovāne
2.Matemātika138.B. Sakne – Klovāne
4.a1.Teātra māksla305.Teātra mākslas stunda pārcelta uz 18.01.2023.V.Fleminga
4.c0.Literatūra (F)Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Lūsiņa
3.Literatūra (F)203.Teātra mākslas stunda pārcelta uz 18.01.2023.->A.Lūsiņa, V.Fleminga
6.a1.Krievu valodaKrievu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
2.Krievu valoda404.Matemātikas stunda atcelta->I.Daugaviete-Kravale
5.Klases stunda237.Matemātikas stunda atceltaPL.Vanaga
6.b3.Mūzika112.Matemātikas stunda atceltaP*I.Jansone
4.Matemātika237.AI.Kraukle
6.c4.Literatūra109.AL.Vanaga
8.b2.Latviešu valoda109.AA.Upīte-Markuse
9.c7.Literatūra109.Literatūras stunda atcelta
10.a1.Ķīmija203.ķīmijas stunda pārcelta no piektdienas, 27.01.2023.P*S.Allika
2.Ķīmija203.ķīmijas stunda pārcelta no piektdienas, 27.01.2023.P*S.Allika
8.Literatūra109.Literatūras stunda atcelta
9.Literatūra109.Literatūras stunda atcelta
12.a3.Teātra māksla305.Latviešu valodas stunda atceltaPR. Segliņš
9.Angļu valoda II010.stunda pārcelta uz piektdienu, 20.10.2023.I.Glužģe