ceturtdiena, 2023.gada 21.decembris

ceturtdiena, 2023.gada 21.decembris

Stundās nav: A.Bērziņa, G.Gaile, I.Grāvīte, K.Antone, A.zaļaiskalne, L.Gredzena, Z.Larinova, A.Lūsiņa, S.Balode, I.Upīte, M.Liepiņa, I.Zūle-Kaibe, Z.Švēde, L.Vanaga, K.Antons, M.Tiltiņa, I.Barce, D.Cinīte, G.Kalvīte, S.Allika, I.Kraukle, L.Drande, I.Rams, I.Tuņķele, A.Upīte-Markuse, I.Mēduma-Bāliņa

Pagarināto grupu vada M.Goba, 336.kab.

PĒCPUSDIENAS PAGARINĀTĀ GRUPA NENOTIEK

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.-4.Pirmssvētku aktivitātes klasē ar klases audzinātāju336.L.Brūvele, I.Aizupiete, V.Zariņa
1.b1.-4.Pirmssvētku aktivitātes klasē ar klases audzinātāju332.AZ.Gailīte, S.Niedrīte, V.Šmite, A.Dubulte, I.Aizupiete
1.c1.-3.Klase ārpus skolasK.Antone, V.Šmite, A.Dubulte, Z.Larinova, K.Antone
2.a1.-4.Pirmssvētku aktivitātes klasē ar klases audzinātāju133.G.Baltā, E.Švēde, A.Gartmane
2.b1.-4.Klase ārpus skolasA.Zaļaiskalne, A.Gartmane
2.c1.-4.Pirmssvētku aktivitātes klasē ar klases audzinātāju337.S.Niedrīte, A.Gartmane, I.Aizupiete, S.Priede, E.Švēde
3.a1.-4.Pirmssvētku aktivitātes klasē ar klases audzinātāju137.V.Zariņa, A.Rastene, I.Liepiņa, I.Aizupiete, Z.Larinova
3.b1.-4.Pirmssvētku aktivitātes klasē ar klases audzinātāju236.S.Priede, M.Goba, A.Rastene, I.Liepiņa, A.Gartmane
3.c1.-4.Pirmssvētku aktivitātes klasē ar klases audzinātāju235.AD.Jaunbērziņa, I.Liepiņa, A.Gartmane
4.a1.-4.Pirmssvētku aktivitātes klasē ar klases audzinātāju237.A.Kārkliņa, M.Goba, I.Barce, A.Dubulte, V.Šmite, L.Gredzena, I.Barce, A.Gartmane
4.b1.-4.Pirmssvētku aktivitātes klasē ar klases audzinātāju139.I.Baranova, V.Šmite, A.Rastene, I.Krieviņa, M.Goba, L.Gredzena
4.c1.-4.Pirmssvētku aktivitātes klasē ar klases audzinātāju232.V.Šmite, I.Krieviņa, I.Baranova, M.Goba, V.Šmite, G.Verovkins
5.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Gredzena, A.Kārkliņa, L.Trauliņa, E.Švēde, E.Groševa, I.Tuņķele
5.b1.-9.Klase ārpus skolasZ.Larinova, L.Gredzena, I.Jansone, A.Lūsiņa, A.Dubulte, I.Liepiņa, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Tuņķele
5.c1.-9.Klase ārpus skolasA.Lūsiņa, E.Švēde, L.Trauliņa, Ī.Ozola, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, I.Tuņķele
6.a1.-9.Klase ārpus skolasS.Balode, I.Jansone, E.Vilne, I.Baranova, A.Kārkliņa
6.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Upīte, M.Tiltiņa, I.Kraukle, E.Vilne, I.Jansone, G.Kalvīte, G.Verovkins
6.c1.-9.Klase ārpus skolasM.Liepiņa, E.Vilne, I.Lazdiņa, m.Tiltiņa, I.Liepiņa
7.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Zūle-Kaibe, L.Trauliņa, S.Gaile, I.Lazdiņa, M.Liepiņa, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale
7.b1.-9.Klase ārpus skolasZ.Švēde, L.Trauliņa, A.Jākobsons, A.Lozda, L.Aizkalniete, S.Gaile, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Mēduma-Bāliņa
7.c1.-9.Klase ārpus skolasL.Vanaga, K.Antons, A.Jākobsons, S.Gaile, L.Gredzena, M.Liepiņa, I.Kraukle, S.Balode, E.Groševa
8.a1.-9.Klase ārpus skolasM.Tiltiņa, I.Amoliņa, M.Tiltiņa, I.Liepiņa, I.Glužģe, V.Šulte, I.Rams, I.Kraukle, L.Aizkalniete, I.Lazdiņa, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Daugaviete-Kravale
8.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Barce, S.Balode, I.Jansone, I.Amoliņa, M.Liepiņa, M.Tiltiņa, I.Kraukle, L.Aizkalniete, I.Lazdiņa, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Daugaviete-Kravale, V.Šulte
8.c1.-9.Klase ārpus skolasD.Cinīte, A.Lozda, S.Balode, M.Liepiņa, I.Amoliņa, I.Kraukle, V.Šulte, L.Aizkalniete, I.Lazdiņa, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale
9.a1.-9.Klase ārpus skolasG.Kalvīte, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, V.Šulte, I.Lancmane, A.Rastene, G.Grīva, I.Segliņa, I.Kraukle, I.Lazdiņa, L.Aizkalniete, I.Rams
9.b1.-9.Klase ārpus skolasS.Allika, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Rams, Ī.Ozola, I.Lancmane, I.Segliņa, I.Kraukle, I.Lazdiņa, L.Aizkalniete, A.Rastene, D.Trēziņš
9.c1.-9.Klase ārpus skolasI.Kraukle, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, A.Lozda, G.Kalvīte, G.Verovkins, S.Balode, I.Segliņa, I.Kraukle, I.Lazdiņa, L.Aizkalniete, L.Trauliņa
10.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Drande, I.Segliņa, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, I.Mēduma-Bāliņa, I.Glužģe, I.Barce, S.Krumholce, R.Segliņš, A.Jākobsons, I.Lancmane
10.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Rams, V.Šulte, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Mēduma-Bāliņa, S.Allika, I.Barce, D.Trēziņš, E.Švēde, S.Krumholce, G.Grīva
11.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Tuņķele, I.Barce, A.Jākobsons, Z.Larinova, I.Zēmele, E.Groševa, I.Tuņķele, G.Grīva, S.Krumholce, R.Segliņš, M.Liepiņa, D.Stalšāne
11.b1.-9.Klase ārpus skolasA.Upīte-Markuse, I.Barce, D.Trēziņš, E.Švēde, A.Jākobsons, I.Segliņa, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Daugaviete-Kravale, V.Šulte, Ī.Ozola, A.Lozda
12.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Mēduma-Bāliņa, Ī.Ozola, R.Segliņš, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Daugaviete-Kravale, A.Lozda, D.Stalšāne, I.Glužģe, S.Krumholce
12.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Mēduma-Bāliņa, S.Allika, D.Trēziņš, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Tuņķele, D.Stalšāne, I.Segliņa, S.Krumholce