ceturtdiena, 2023. gada 23. februāris

ceturtdiena, 2023. gada 23. februāris

Stundās nav: G.Grīva (no 8.st.), I.Aizupiete, I.Jansone, A.Upīte-Markuse, Z.Neimane, E.Vilne, V.Fleminga, L.Trauliņa, A.Bērziņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a2.Matemātika133.Mūzikas stunda atceltaPG.Baltā
1.c3.Matemātika337.Mūzikas stunda atceltaPS.Niedrīte
2.a1.Angļu valoda_1.grupa104.Kabineta maiņaA.Rastene
2.b1.Latviešu valoda205.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
2.c1.Latviešu valoda235.AS.Niedrīte
2.Dabaszinības235.AL.Gredzena
3.Matemātika235.AS.Priede
4.Latviešu valoda235.AS.Niedrīte
6.235.Pagarinātā grupa atcelta
3.a1.Matemātika336.Mainīts stundas laiks: 08.30-08.55I.Miglava
2.DD Latviešu valodā336.Mainīts stundas laiks: 09.00-09.40I.Miglava, A.Rastene, V.Šmite
2.DD Latviešu valodā (ar atbalsta pasākumiem)339.I.Upīte
4.Vizuālā māksla336.Mūzikas stunda atceltaPI.Miglava
3.b1.Literatūra139.Mainīts stundas laiks: 08.30-08.55G.Gaile
2.DD Latviešu valodā332.Mainīts stundas laiks: 09.00-09.40G.Gaile
3.c1.Latviešu valoda338.Mainīts stundas laiks: 08.30-08.55; (Sporta stunda pārcelta uz 4.stundas laiku)I.Krieviņa, M.Goba
2.DD Latviešu valodā338.Mainīts stundas laiks: 09.00-09.40I.Krieviņa
2.DD Latviešu valodā (ar atbalsta pasākumiem)spec. pedagoga kab.B.Sakne-Klovāne
4.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuM.Goba, I.Krieviņa
4.a1.Matemātika237.Matemātikas stunda pārcelta uz piektdienu, 24.02.2023.A.Kārkliņa
4.b2.Literatūra (F)203.Teātra mākslas stunda atcelta; Fakultatīvā nodarbība pārcelta no 22.02.2023.P*A.Lūsiņa
4.Sports un veselība (F)302.Dabaszinību stunda atcelta; Fakultatīvā nodarbība pārcelta no piektdienas, 24.02.2023.P*Z.Larinova
4.c0.Literatūra (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 3.stundas laikuA.Lūsiņa
1.Literatūra203.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
3.Literatūra (F)203.Teātra mākslas stunda atcelta->A.Lūsiņa
5.Mūzika205.Mūzikas stunda atcelta
5.a1.Latviešu valoda139.Dabaszinību stunda atcelta; Latviešu valodas stunda pārcelta no 21.02.2023.P*I.Baranova
5.b5.Klases stunda210.Dabaszinību stunda atcelta; Klases stunda pārcelta no 21.02.2023.P*I.Upīte
6.a1.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laiku (Vācu valoda notiek kā paredzēts)I.Daugaviete-Kravale
4.Krievu valoda404.Mūzikas stunda atcelta; (Vācu valodas grupai brīva stunda)->I.Daugaviete-Kravale
6.Sociālās zinības un vēsture110.Stunda atcelta
6.b5.Latviešu valoda401.Sociālo zinibu un vēstures stunda atcelta; Latviešu valodas stunda pārcelta no piektdienas, 24.02.2023.P*I.Baranova
6.Dabaszinības210.Stunda atcelta
6.c7.Sociālās zinības un vēsture115.Stunda atcelta
7.a5.Datorika201./202.Stunda abām grupām kopāA+G.Grīva
6.Datorika201./202.Stunda abām grupām kopāA+G.Grīva
7.b1.-2.Datorika_1201.Datorikas stunda 1.grupai atcelta
8.a2.Ģeogrāfija113.Ķīmijas stunda atceltaPS.Balode
3.Latvijas un pasaules vēsture304.Ķīmijas stunda atceltaPI.Grāvīte
8.b5.Latviešu valoda203.Mūzikas stunda atceltaPI.Lancmane
8.c2.Krievu valoda_1401.Mūzikas stunda atcelta; (Vācu valodas grupai brīva stunda)->I.Tuņķele
2.Krievu valoda_2405.Mūzikas stunda atcelta; (Vācu valodas grupai brīva stunda)->I.Mēduma-Bāliņa
8.Krievu valoda401./405.Krievu valodas stunda abām grupām pārcelta uz 2.stundas laikuI.Tuņķele, I.Mēduma-Bāliņa
9.a0.Krievu valoda_1404.Stunda pārcelta uz 1.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
1.Krievu valoda_1404.Mūzikas stunda atcelta->I.Daugaviete-Kravale
9.c3.Angļu valoda_2011.Datorika_2.grupai atcelta->D.Trēziņš
4.Datorika_2201.Datorika_2.grupai atcelta
8.Angļu valoda_2011.Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuD.Trēziņš
10.b1.-9.Klase ārpus skolasA.Upīte-Markuse, I.Jansone;
J.Čeksters, G.Līrmane, I.Barce, D.Trēziņš, S.Allika, M.Goba, A.Jākobsons, A.Lozda
11.a7.Dizains un tehnoloģijas201./202.Stunda abām grupām kopāA+G.Grīva
11.b8.-9.Programmēšana I202.Pašvadīts mācību processG.Grīva