ceturtdiena, 2023. gada 26. janvāris

ceturtdiena, 2023. gada 26. janvāris

Stundās nav: I.Mēduma-Bāliņa, S.Allika, Z.Neimane (1.-3.st.), A.Lozda, I.Apine, B.Sakne-Klovāne, I.Lancmane, I.Daugaviete-Kravale, A.Rastene, I.Kraukle

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c4.Angļu valoda337.Stunda visai klasei kopāA+D.Cinīte
2.a1.Angļu valoda137.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
2.c5.Angļu valoda235.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
3.a2.Angļu valoda336.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
3.b3.Angļu valoda332.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
5.a3.Sociālās zinības un vēsture304.kabineta maiņaL.Gredzena
5.b2. Klases stunda301.informācija tiks papildinātaPI.Zūle-Kaibe
3.Matemātika301.AI.Upīte
4.Klases stunda204.Literatūras stunda atceltaPI.Upīte
6.Krievu valoda_2.grupa405.Krievu valodas stunda 2.grupai (pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas) atcelta
5.c6.Krievu valoda404.Stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
6.a1.Krievu valoda404.Stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
6.b1.Krievu valoda401.Stunda abām grupām kopāA+I.Tuņķele
6.c4.Literatūra109.AL.Vanaga
7.a7.Krievu valoda_4.grupa404.Stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
7.b1.-2.Datorika_1201.Z.Neimanes grupai pašvadīts mācību process-mājāsZ.Neimane
7.Krievu valoda405.Krievu valodas stunda abām grupām atcelta
7.c1.Bioloģija210.Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuM.Liepiņa
2.Latviešu valoda204.Latviešu valodas stunda atcelta
3.Bioloģija210.Literatūras stunda atcelta->M.Liepiņa
7.Krievu valoda_4.grupa404.Stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
8.a6.Angļu valoda203.Stunda visai klasei kopāA+D.Trēziņš
7.Angļu valoda203.Stunda visai klasei kopāA+D.Trēziņš
8.b2.Angļu valoda_2.grupa011.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 24.01.2023.; angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta no piektdienas, 27.01.2023. (1.stunda notiek kā paredzēts)P*D.Trēziņš
3.Literatūra204.Bioloģijas stunda pārcelta uz 17.01.2023.; Literatūras stunda pārcelta no 24.01.2023.AA.Upīte-Markuse
8.Krievu valoda_2.grupa404.Stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
8.c6.Sports un veselībaLiteratūras stunda atcelta->I.Rams
7.Klases stunda301.Sporta stunda pārcelta uz 6.stundas laikuPI.Upīte
8.Krievu valoda401.Stunda abām grupām kopāA+I.Tuņķele
9.a0.Krievu valoda_1.grupa404.Stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
5.-6.Matemātika_4303.sk.I.Kraukles 4.grupai stunda kopā ar 9.abc Mat_3 grupuA+G.Līrmane
9.b1.Angļu valoda_2.grupa010.Stunda pārcelta uz 24.01.2023.
5.-6.Matemātika_4303.sk.I.Kraukles 4.grupai stunda kopā ar 9.abc Mat_3 grupuA+G.Līrmane
7.Angļu valoda_1.grupa010.Stunda pārcelta uz 24.01.2023.
9.c3.Datorika_2.grupa201.AG.Grīva
5.-6.Matemātika_4303.sk.I.Kraukles 4.grupai stunda kopā ar 9.abc Mat_3 grupuA+G.Līrmane
7.Literatūra109.AL.Drande
10.a8.-9.Literatūra109.Literatūras stunda atcelta
10.b4.Latviešu valoda203.Latviešu valodas stunda pārcelta no 03.02.2023.P*A.Upīte-Markuse
5.Latviešu valoda203.Latviešu valodas stunda pārcelta no 10.02.2023.P*A.Upīte-Markuse
8.Publiskā uzstāšanās204.Stunda atcelta
11.a1.Sociālās zinības un vēsture110.Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Grāvīte
3.Sociālās zinības un vēsture110.Krievu valodas stunda abām grupām atcelta; (Vācu val.notiek)->I.Grāvīte
5.Latviešu valoda204.Latviešu valodas stunda atcelta; Bioloģijas stunda pārcelta no pirmdienas, 30.01.2023.P*M.Liepiņa
6.Sports un veselībaLielā zāletikšanās ar VVV absolventu par Vītola fonda iespējām M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova
8.Ķīmija113.AR.Spuņģe
9.Ķīmija113.AR.Spuņģe
11.b1.Publiskā uzstāšanās204.Stunda atcelta
3.Krievu valoda_2.grupa405.Krievu valodas stunda 2.grupai (pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas) atcelta
6.Sports un veselībaLielā zāletikšanās ar VVV absolventu par Vītola fonda iespējām M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova
12.a3.Mūzika112.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Jansone
4.Krievu valoda_1.grupa405.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas) atcelta
5.Sports un veselībaLielā zāletikšanās ar VVV absolventu par Vītola fonda iespējām M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova
6.Angļu valoda II 204.Ķīmijas stunda pārcelta uz 16.01.2023.->I.Glužģe
7.Angļu valoda II 204.Ķīmijas stunda pārcelta uz 16.01.2023.->I.Glužģe
8.-9.Angļu valoda II010.Stunda pārcelta uz 6.-7.stundas laikuI.Glužģe
12.b4.Krievu valoda_1.grupa405.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas) atcelta
5.Sports un veselībaLielā zāletikšanās ar VVV absolventu par Vītola fonda iespējām M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova
6.Angļu valoda II 204.Stunda kopā ar 12.a klasiI.Glužģe
2.-3.203.Skolas latviešu valodas un literatūras olimpiāde 4.-5.klašu skolēniemUA.Lūsiņa