Daba iedvesmo!

Ņemot vērā, ka mūsu skola ir Eko skola, 2.b klase šogad aktīvi vāca makulatūru un iesaistījās “Latvijas Valsts mežu” organizētajā programmā “Mammadaba”.

Programmas ietvaros vajadzēja veikt 3 meistardarbus. Mācību gada laikā veiksmīgi ar visiem uzdevumiem tikām galā.

Rudenī Āra meistarstundā no dabas materiāliem veidojām mandalas un mozaīkas. Iedvesmojoties no paveiktā, Adele mājās izveidoja savu darbu, to nofotografēja un fotogrāfiju iesniedza fotokonkursam “Mana zeme skaistā.” Darba novērtējums – 1. vieta.

Visi skolēni aktīvi darbojās Koka meistarstiķī. Īstenojot starpdisciplināru pieeju mācību satura apguvē, katrs pagatavoja savu pitonu. Darbi tika veidoti no avīžu papīra, kartona, tapešu papīra. Praktiskais pielietojums – skolas sporta laukums tika izmērīts pitonos.

Ar lielu azartu skolēni no koka konstruktora detaļām izveidoja koka māju.

Meža meistardarbs sākās ar priežu sēklu iesēšanu 22. aprīlī. Centīsimies izaudzēt kādu skaistu priedi.

18.maijā devāmies uz Dabas un tehnoloģiju parku “Urda,” kur iepazinām likumsakarības dabā, dabas daudzveidības nozīmi, cilvēka rīcības ietekmi uz apkārtējo vidi un tīras un daudzveidīgas vides nozīmi katram cilvēkam, dabas resursu izmantošanu un pieejamību, esot dabā.

2.b klases audzinātāja Guna Gaile