Dalība eTwinning projektā “Enerģija: Kas? Kā? Kāpēc?”

Jaunais inženierzinātņu mācību priekšmets 7.klasēs veiksmīgi integrēja mācību procesā eTwininga projektu ‘’Enerģija: Kas? Kā? Kāpēc?’’. Arī 5.klasēs bija drosmīgi skolēni, kuri piekrita izaicinājumam startēt šajā projektā. Projekta ietvaros Valmieras Viestura vidusskola sadarbojās ar Valmieras 2. vidusskolu un Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centru ‘’Jaunība’’.

Projekts norisinājās no marta līdz jūnijam. Tā mērķis bija, veidojot dažādus prototipus, iepazīties ar enerģijas uzkrāšanas un pārneses veidiem. Skolēni iepazinās ar materiāliem par darbu un enerģiju, enerģijas veidiem un to pāriešanu no viena veida citā. Lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas un veiktu pētījumus par šo tēmu, tika izstrādātas darba lapas. Visa informācija tika publicēta projekta Twinspace vietnē: https://twinspace.etwinning.net/163003/home.

Skolēni gatavoja katapultas, mašīnas ar gumijas motoru, kuģus ar gumiju, balonu vai ar tvaika dzinēju. Kad modeļi bija gatavi, projekta dalībnieki veica savus eksperimentus un dalījās pieredzē ar to rezultātiem.

Projekta gaitā nepārtraukti radās jautājumi: kāpēc lido svars katapultā un kā palielināt lidojuma diapazonu; pateicoties kādai enerģijai, automašīna virzās uz priekšu, un kā var mainīt ātrumu un nobraukto attālumu; kā var uzbūvēt kuģi un ar kādiem paņēmieniem nosūtīt to garā reisā.

Attālinātā mācību procesa dēļ praktiskās nodarbības notika Zoom vietnē, kur tika apspriesti darba rezultāti, projekta dalībnieki dalījās ar savām uzvarām un grūtībām, sniedza viens otram atbalstu.

Maija beigās visi darbi tika ievietoti Padlet virtuālajā izstādē, kur tos varēja apskatīties un novērtēt.

Kā projekta gala produkts tika izveidota e-grāmata “Enerģija: Kas? Kā? Kāpēc? Teorija un darbu paraugi”, ar kuru var iepazīties visi interesenti: e-grāmata

Skolotāja Lolita Trauliņa