Dalība olimpiādē – konkursā “Uzdrīkstos, domāju, radu 2021”

 

4. un 5.klašu skolēni gatavojās piedalīties olimpiādē –konkursā ‘’ “Uzdrīkstos, domāju, radu 2021’’ Olimpiādi organizē Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru.

Olimpiādes mērķis rosināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām, aktivizēt un padziļināt pētnieciskās darbības, matemātiskās modelēšanas, programmēšanas, radošo prasmju attīstīšanu, dot iespēju skolēniem iegūt pieredzi problēmrisināšanā, rīkoties jaunās situācijās, radīt produktu, izmantojot inženiertehnisko domāšanu, un demonstrēt prasmi sadarboties.

Vēlēsim veiksmi un panākumus dalībniekiem un skolotājai Lolitai Trauliņai!