Dalība projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

Hei, hei, Viesturieši!

Laikā no 26. līdz 28. augustam mēs, skolas pašpārvaldes dalībnieces Karīna Doroško, Amanda Smirnova, Ieva Loreta Reide un Terēze Sinkēviča, kopā ar skolas sociālo pedagoģi konsultanti Ivetu Upīti aktīvi piedalījāmies projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” apmācībās. Šī projekta mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestāžu jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem – labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas  JSPA (Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra) organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļa kartes izstrādi.

Katras dienas plāns bija pārdomāts un saistošs visiem dalībniekiem. Diena sākās ar iepazīšanās spēli, iepazināmies ar citu skolu pašpārvaldes aktīvajiem jauniešiem un saliedējāmies, strādājām kopīgās grupās , apmainījāmies ar idejām, sapratām, ka esam katrs savas skolas patriots. Draudzība un sirsnība, laipnība un atbalsts bija visu komandu ceļvedis. Izglītojošā lekcija “Jauniešu mentālā veselība”, gadījuma analīze pašpārvalžu grupās, diskusija, atgriezeniskās saites iegūšana rosināja mūs domāt par izplatītākajām jauniešu mentālās veselības problēmām. Analizējām, diskutējām un prezentējām. Dalījāmies ar to, kas patika, bija vērtīgs, ko paņemsim līdzi. Katra diena mūs virzīja pretī mērķim – izpratnei par Labbūtības ceļa kartes projekta izveidi savā skolā. Kopā ar projekta mentoriem mācījāmies izvērtēt situāciju par mentālās veselības jautājumiem, īpaši domājot par savu skolu, apkopojām skolas vajadzības, veidojot diagrammas, diskusiju rezultātā izvirzījām mērķus, izplānojām aktivitātes, apzinājām savus resursus, kopā komandā izvērtējām  plānotās aktivitātes iespējamību un savu iespēju robežās novērtējām plānoto rezultātu. Svarīgi bija rast atbildes uz jautājumiem ko jaunietis pats domā par mentālo veselību, savas skolas jauniešu labbūtības izaicinājumiem un vajadzībām, izstrādāt projekta idejas, tās ģenerēt un  prezentēt pašpārvalžu grupās. Gaiss virmoja un viļņojās, aktivitāte pieauga. 

Kopā ar citu skolu pašpārvalžu dalībniekiem bijām kopā Labbūtības vakarā “Forši būt”. Paldies saimniecēm par garšīgajām maltītēm un Valmieras tehnikumam par viesmīlīgo uzņemšanu! 

Mūs gaida atbildīgs laiks, lai īstenotu šo projektu savā skolā. Lai top!

 

Projekta komandas dalībnieces Karīna Doroško, Amanda Smirnova, Ieva Loreta Reide, Terēze Sinkēviča un skolas sociālā pedagoģe Iveta Upīte