Datorika sākumskolā? Jā!

Sākot ar šo mācību gadu, mūsu skolas sākumklašu skolēniem ir iespēja apgūt pirmos soļus mācību priekšmetā, kurš skolas programmā ir iekļauts tikai no 4.klases, – datorikā. Tas – pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Pēc jaunā mācību satura datorikas elementi tiek integrēti visos citos mācību priekšmetos, tā skolēniem, pašiem nemanot, apgūstot nepieciešamās zināšanas un prasmes. Bet pavisam cita lieta, ja klasē ienāk datorikas skolotāja ar planšetēm! Tad tiešām var sajusties kā īstā datorikas stundā!

Ko mazie skolēni mācās? Pirmklasniekiem svarīgi apgūt prasmi sekot noteikumiem un pašiem mācīties veidot norādījumus, kurus datorikā sauc par algoritmiem. Ļoti īpaša stunda notika datorklasē pie datoriem, kad mācījāmies meklēt burtus tastatūrā un sākt rakstīt. Pavisam drīz iepazīsim darbu ar planšetēm.

Otrajā un trešajā klasē skolēni jau mācās pievienoties E-klasei un Google Classroom, lai paši varētu gan sekot dienasgrāmatai, gan mācētu izlasīt,  uzrakstīt un aizsūtīt vēstuli. Svarīgi ir prast meklēt internetā nepieciešamo informāciju. Tāpēc daudz runājam par drošību tīmeklī, par personīgo informāciju, par to, kam var un kam nevar ticēt medijos.

4.klašu skolēniem šogad datoriku sākt mācīties nebija viegli, jo iepriekš nekādu nodarbību šajā jomā nebija. Protams, daudzi iepazinuši viedierīces un datorus savā ikdienā, spēlējot spēles, skatoties video, klausoties mūziku… Bet, kad stundā jāsāk runāt precīzos terminos, kad jāraksta vēstule, jānoformē teksts rindkopās un jāizveido atkāpes, tad nemaz tik viegli nesokas! Izrādās, ka arī datorika ir jāmācās, te nevarēs vienkārši paspēlēties! 😉

Februārī – Drošāka interneta mēnesī – sākumskolēni daudz runāja par sevis pasargāšanu virtuālajā pasaulē. Vaifija alfabēts un spēle mācīja atšķirt, kas ir īsts, kas nē, kā būt pieklājīgam virtuālajā vidē un ko darīt, ja saskaries ar apdraudējumu.

Mazajiem viesturiešiem vēl ļoti daudz jāapgūst, lai būtu tikpat zinoši kā lielie brāļi un māsas, bet tas nevienu nebaida! Mēs drīz vien zināsim un pratīsim vēl vairāk!

 

Anda Dubulte, datorikas skolotāja, Drošāka interneta vēstnese