Dokumentu iesniegšana

 

Aicinām pievienoties Viesturiešu saimei!

Ar vidējās izglītības programmu piedāvājumu var iepazīties skolas mājas lapā: https://viesturi.edu.lv/uznemsana/