Erudīcijas spēle

Erudīcijas spēle

2019.gada 19.martā Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvalde rīkoja pasākumu “Esi zinošs!”, kurā piedalījās 7., 8. un 9.klašu skolēni.

Katra klase izvirzīja divus dalībniekus, kuri piedalījās erudīcijas spēlē. Dalībniekiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem gan par dabu, gan kultūru, gan politiku un vēsturi. Starp erudīcijas konkursa kārtām aktivitātēs piedalījās ne tikai klašu izvirzītie erudīti, bet gan visa klase. Sacerot dzejoļus, klasēm bija jāpakustina pelēkās smadzeņu šūniņas un jāpielieto 6.klasē mācītais atskaņu ritms, kas daudzām klasēm bija piemirsies, kā arī jāparāda sava attapība un erudīcija, atbildot uz viktorīnas jautājumiem. Pēc veiktajiem uzdevumiem erudītākās klases titulu ieguva 8.a klase ar audzinātāju Līgu Liepu. Savukārt, spēles finālā par erudīta titulu sacentās 9.c klases skolniece Madara Sīmane un 8.a klases skolniece Alise Laura Kjaspere, kura arī izrādījās nedaudz atjautīgāka un ieguva konkursa 1.vietu.

Paldies pasākuma organizatoriem un erudītajiem viesturiešiem!

Novēlam arī turpmāk pilnveidoties un paplašināt savu redzesloku!

Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvalde