Esi sveicināts Ekoskolā!

23. februārī 4. – 5. klašu grupas ietvaros norisinājās pasākums “Esi sveicināts Ekoskolā!” Mūsu skolas šī gada tēma ir “Skolas vide un apkārtne.” 

Pasākuma ievadā skolēni prezentēja savas idejas par šī gada Ekoskolas tēmu, parādot, kā iespējams uzlabot skolas dzīvi. Idejas bija ļoti daudzveidīgas, sākot no vitamīnu audzēšanas uz palodzēm, sporta laukumu ierīkošana un āra klases izveide. Skolēni bija sagatavojuši rīcības plānus ideju realizācijai, ieguvumus un visas idejas bija videi draudzīgas. Centīsimies kādu no tām arī realizēt!

Pasākuma otrajā daļā skolēni piedalījās vairākās uzdevumu stacijās, kur varēja parādīt savas zināšanas par atkritumiem, to šķirošanu, par dažādu produktu dzīves ceļu, veidot Ekoskolas saukli un izpausties arī sacensībās par atkritumu otrreizēju izmantošanu. Cīņa bija spraiga, un prieks par savām zināšanām bija manāms ikviena skolēna sejā. Bet kā jau sacensībās, ir uzvarētāji, un šoreiz vislielāko punktu skaitu nopelnīja 4.c klase. Apsveicam!

Skolotājiem ir prieks par skolēnu aktīvu iesaisti un zināšanām, un veiksmi visiem arī turpmāk veidojot piemērotāku, un dabai draudzīgāku skolas vidi un apkārtni!

VVV Ekoskolas koordinatore Baiba Sakne-Klovāne