Fotografēšanās skolēnu apliecībām

Fotografēšanās skolēnu apliecībām

Visiem 1. klašu skolēniem

20. augustā no plkst. 9.00 līdz 18.25

2.-12. klašu skolēniem, kuri vēl nav bijuši fotografēties,

20. augustā no plkst. 9.00 līdz 18.00,

26. augustā no plkst. 11.00 līdz 13.00

Valmieras Viestura vidusskolas sākumskolas telpās.