Gopperam146

Sveiciens skautiem un gaidām Latvijas skautu prezidenta ģen. K. Goppera 146. dzimšanas dienā! Kārlis Goppers bija patiess savas valsts, savas tautas un skautisma patriots, kurš tiem veltīja visu savu mūžu un darbu.
Šodien skauti un gaidas devās uz “Maskatiem”, Trikātas un Rīgas Brāļu kapiem, savās nodarbībās pieminēja ģen. K. Gopperu.
Kārlis Goppers ir dzimis “Maskatu” mājās, mācījies Trikātas draudzes skolā, kur jau skolas gados izcēlies ar savu veiklību vingrošanas aktivitātēs un lielu centību mācībās. Pēc skolas beigšanas viņš turpināja mācības Kara skolā, kas bija iespēja tālākai izglītībai centīgajiem latviešu jauniešiem, kuri nevarēja atļauties mācības ģimnāzijā.
Par skautismu Goppers bija sācis interesēties jau pirms 1. pasaules kara un apmācījis savas rotas kareivjus izlūkošanā pēc Beiden-Pauela metodēm. 1921. gadā, kad dibināja Latvijas Skautu centrālo organizāciju, K. Gopperu ievēlēja par Centrālās Pārvaldes priekšnieku, vēlāk šo amatu pārdēvējot par prezidentu. Ģenerālis ļoti interesējās par visiem skautu kustības un organizācijas jautājumiem, apmeklēja skautu sarīkojumus, piedalījās ar uzrunām vadītāju un skautu sanāksmēs un rakstīja rakstus skautu izdevumos.
1926. gadā, viņa 50. dzimšanas dienā K. Gopperam tika piešķirts Pelēkā Vilka ordenis (augstākais Latvijas skautu apbalvojums). Savā apsveikumā Daugavpils skauti viņu sveica ar tekstu “Saules mūžu Latvijas Beiden-Pauelam!”, kas toreiz likās pārspīlēti, bet gandrīz 20 gadus vadot LSCO, viņš kļuva latviešu skautismam tikpat nozīmīgs, cik Beiden-Pauels pasaules skautismā.
Pateicoties K. Goppera izcilās personības popularitātei un ļoti aktīvai skautisma idejas daudzināšanai latviešu sabiedrībā, skautu kustība no dažiem zēnu pulciņiem, par kuriem neviens neko īsti nezināja, bija pārvērtusies par visā valstī labi atpazīstamu, ļoti populāru un visas sabiedrības un valdības atzītu jaunatnes organizāciju, kurā dalībnieku skaits iesniedzās vairākos tūkstošos.
Mums gan šodien nav savs viens lielais K. Goppers, kura popularitāte un vārds spētu nest skautu un gaidu vārdu sabiedrībā, tomēr ticu, ka katrā no mums ir lepnums, ka esam skauti un gaidas un katrs nesam skautu un gaidu vārdu sabiedrībā, lai visi Latvijas iedzīvotāji uzzinātu par skautiem un gaidām un vēlētos pievienoties kustībai, lai veidotu Latviju un pasauli labāku! Skauti un gaidas – esiet modri!
LSGCO Valdes priekšsēdētāja, vad. Paulīna Latsone