Iepazīstam mežu nozari

Iepazīstam mežu nozari

Saulainās un siltās rudens dienas aizvadītās nedēļas sākumā 6. klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām un karjeras izglītības darba organizatori Daigu Stalšāni pavadīja mežā, dodoties Meža ekspedīcijā, iepazīstot meža nozares profesijas un tām nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Šis pasākums notika ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts meži”.

Meža ekspedīcijā uzzinājām un iemācījāmies daudz. Tagad zinām, ka meža nozarē strādājošajiem nepieciešamas gan botānikas, gan zooloģijas, gan fizikas, ķīmijas un matemātikas zināšanas, kā arī teicama fiziskā forma! Lai Vijciema čiekurkaltē apgrozītu lielos čiekuru cilindrus, ar viena sestklasnieka spēku gandrīz bija par maz. Arī koku augstuma noteikšanā laba fiziskā forma lieti noder. Ja cilvēks ir gana lokans, viņš koka augstumu var noteikt pēc indiāņu metodes – skatoties uz koka galotni starp kājām. Pārējiem, mazāk lokanajiem, jāliek lietā kociņi, gluži kā Buratino deguni, pēdas un kalkulatori.

 

Mācījāmies noteikt koka vecumu, koku daudzumu jaunaudzē un augsnes skābuma līmeni. Atlasījām labākos un vērtīgākos kokus selekcijai. Iemēģinājām spēkus jaunaudzes retināšanā un iepazināmies ar lielākajiem meža kaitniekiem.

Uzzinājām arī daudz jauna par to, kur koks tiek izmantots mūsu dzīvē. Šķiet, visiem bija pārsteigums, ka no koka gatavotas ne tikai mēbeles, granulas un papīrs, bet arī zāles un saldinātājs. Bet meža ekspedīcijas noslēgumā dzīvē īstenojām kādu Leonardo da Vinči projektu – viegli saliekamu un pārvietojamu tiltu bez naglām un skrūvēm, ko da Vinči radīja Itālijas karaspēka vajadzībām .

Šīs bija lieliskas mācību dienas Latvijas lielajā zaļajā klasē – mežā!

 

6.b klases audzinātāja Vineta Šmite
sadarbībā ar Daigu Stalšāni