Informācija par ēdināšanu

Komplekso pusdienu cena 1,65 eiro. Sakarā ar Covid-19 aicinām izmantot bezskaidras naudas norēķinus.

Par ēdināšanu iespējams norēķināties ar internetbankas palīdzību, pārskaitot naudu uz sekojošu konta Nr.

SIA „Kantīne B”

Konta Nr. LV59HABA0001409049292

Reģistrācijas N r. LV 44102004917

 

Pakalpojuma sniedzēja kontā naudai ir jābūt trīs dienas iepriekš pirms pakalpojuma saņemšanas.

(Piektdien līdz plkst. 12:00 jāieskaita nauda par pusdienām pirmdienā).

Maksājuma uzdevumā jānorāda – skolas nosaukums, bērna vārds, uzvārds, klase un periods, par kuru samaksāts.

Lūdzam informāciju aizpildīt korekti, pretējā gadījumā ieskaitīto naudu atskaitīsim maksātāja kontā!

Visi 1.- 6. klašu skolēni saņem valsts un pašvaldību apmaksātas brīvpusdienas, sākot ar 2. septembri. Brīvpusdienas 7. – 12. klašu skolēniem tiks nodrošinātas, saņemot attiecīgu informāciju no pašvaldībām.

Ēdienkarte sākumskolas klasēm:

26.04.21.M_Viesturi

Ēdienkarte 5. – 12. klasēm:

26.04.21.L_Viesturi

 

Skolēnu ēšanas laiki

10:30-10:50 1.a; 1.b; 4.a

10:50-11:10 2.a; 2b; 3.a; 3.b

11:20-11:40 1.c; 4.b; 4.c; 5.a

11:40-12:00 2.c; 3.c; 8.a; 8.b

12:10-12:30 5.b; 5.c; 6.a; 6.b

12:30-12:50 9.a; 9.b; 9c; 10.a; 10.b

13:00-13:20 6.c; 7.a; 7.b; 7.c

13:20-13:40 11.a; 11.b; 12.a; 12.b; 12.c

 

Lūdzu ievērot pusdienošanas laikus un izturēties atbildīgi pret sevi.

Ēdamzālē var uzturēties 20 minūtes. Lūdzam iekļauties šajā laikā.

 

Pusdienu atteikumu slimības vai kādu citu iemeslu dēļ pieņemam tekošajā dienā līdz plkst. 9:00.

Sīkākā informācija un atteikumi pieejami pa tālruni 26174118 (Inga), 26425444 (Kintija)– Valmieras Viestura vidusskolas ēdināšanas bloks.

 

Bērni, kuriem ir vajadzīga īpaša diēta, lūdzam, iesniegt ārstu izziņu pie skolas ārsta.

 

Lūdzam pievērst pastiprinātu uzmanību roku mazgāšanai un dezinfekcijai!

 

SIA “Kantīne B”