Informācija par ēdināšanu

Komplekso pusdienu cena 1,80 eiro.

Iesniegums ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai kopā ar pamatojuma dokumentu jāiesniedz skolas lietvedei.

Iesnieguma veidlapa: 

Veidlapa_edinasanas_atvieglojumi_iesniegums

Par ēdināšanu iespējams norēķināties ar Internetbankas palīdzību, pārskaitot naudu uz sekojošu konta Nr.

SIA „Kantīne B”

Konta Nr. LV59HABA0001409049292

Reģistrācijas N r. LV 44102004917

 

Pakalpojuma sniedzēja kontā naudai ir jābūt trīs dienas iepriekš pirms pakalpojuma saņemšanas.

(Piektdien līdz plkst. 12:00 jāieskaita nauda par pusdienām pirmdienā).

Maksājuma uzdevumā jānorāda – skolas nosaukums, bērna vārds, uzvārds, klase un periods, par kuru samaksāts.

Lūdzam informāciju aizpildīt korekti, pretējā gadījumā ieskaitīto naudu atskaitīsim maksātāja kontā!

KAFEJNĪCĀ KOMPLEKSO PUSDIENU TALONI NETIKS TIRGOTI.

Kafejnīcas darba laiks: 9:30 -14:30.

 

Skolēnu komplekso pusdienu ēšanas laiki no plkst. 10:50 saskaņā ar skolas izstrādāto mācību plānu.

 

Lūdzu ievērot pusdienošanas laikus un izturēties atbildīgi pret sevi.

Pusdienu atteikumu slimības vai kādu citu iemeslu dēļ pieņemam tekošajā dienā līdz plkst. 9:00.

Sīkākā informācija un atteikumi pieejami pa tālruni 26174118 (Inga), 26425444 (Kintija) – Valmieras Viestura vidusskolas ēdināšanas bloks.

 

Klašu kolektīvu atteikums ir jāatsaka 3 dienas iepriekš.

Bērni, kuriem ir vajadzīga īpaša diēta, lūdzam, iesniegt ārstu izziņu pie skolas ārsta.

Lūdzam pedagogus veikt pusdienu atteikumus plānotajos skolu pasākumos un informēt par izmaiņām stundu grafikos.

Lūdzam pievērst pastiprinātu uzmanību roku mazgāšanai un dezinfekcijai!

SIA “Kantīne B”