Informācija par ēdināšanu

Samaksas kārtība par ēdināšanu Valmieras Viestura vidusskolā

 

1.Kompleksās pusdienas 1. – 6. klasēm – valsts un pašvaldības finansējums pilnā apmērā.

2.Kompleksās pusdienas 7. –  9.klasēm: 2,78 EUR

 • Vecāku līdzfinansējums 2.10 EUR

3.Kompleksās pusdienas 10. – 12.klasēm: 2,84 EUR

 • Vecāku līdzfinansējums 2.10 EUR

 

4.Apmaksas kārtība:

  • Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikta ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu vismaz 3 dienas iepriekš;
  • Pārskaitījums ir jāveic par periodu, kurš nav mazāks par 5 darba dienām;
  • Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas (skat. 7.punktu), tiek veikts pārrēķins, pārceļot samaksu uz nākošo apmaksas periodu.

 

5.Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI (NORĀDĪTĀ SECĪBĀ) ir jānorāda, maksājot ar bankas pārskaitījumu:

 • Skolas nosaukums
 • Bērna vārds un uzvārds
 • Klase, kurā mācās
 • Maksājuma periods (piemēram: 08.01. līdz 12.01.2024. – 5 dienas)
 • Atlaide (ja ir piešķirta) 

 

6.Norēķinu rekvizīti:

SIA “Fristar”

Reģ. Nr. LV40003658252

Norēķinu konts: LV66HABA0551056537607

 

7.Informācija par kavējumiem

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolnieka neierašanos un atgriešanos skolā, sūtot SMS uz norādīto tālruni. Ja mēs saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā līdz attiecīgās dienas plkst. 8:00 pa tālruni 29622527, ēdināšanas maksa par prombūtnes dienu nav jāmaksā.

 

8.Atvieglojumi ēdināšanas maksai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā nodrošinās:

 • pusdienām izglītojamiem ar invaliditāti, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītības programmu;
 • pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē.

Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 50 % apmērā nodrošinās:

 • pusdienām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
 • pusdienām bērniem no daudzbērnu ģimenes, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
 • pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.

Mainoties ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam, jauns iesniegums par atlaižu piešķiršanu NAV jāraksta. Tas jādara tikai tad, ja beidzies derīguma termiņš pamatojuma dokumentam (3+ kartei utt.)

Iesniegums ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai kopā ar pamatojuma dokumentu jāiesniedz skolas lietvedei.

Iesnieguma veidlapa: 

Iesniegums_edinasanas_maksas_atvieglojumu_pieskirsanai

 

Ēdienkarte 2024. gada 8. – 12. janvārī:

1.- 4. klasēm: 1-4.kl

5.- 9. klasēm: 5-9.kl

10. – 12. klasēm: 10-12.kl