Informācija vecākiem par slimības palīdzības pabalsta saņemšanu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka no 30.novembra ir iespēja pieteikties vienreizējam slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

Vairāk informācijas VSAA mājaslapā:

Informācija slimības. palīdzības pabalsta saņēmējam.