Interaktīvo sienu un grīdu ideju konkurss

Aicinām bērnus un vecākus piedalīties Interaktīvo sienu un grīdu ideju konkursā, iesniedzot savu ideju vai pat vairākas, kuras varētu īstenot, lai bērniem sākumskolas koridoros būtu iespējams rotaļāties, draudzēties un ko jaunu uzzināt, izveidot, vai vienkārši jautri izkustēties kopā ar saviem draugiem vai klases biedriem.

Konkursa nosacījumi: darbs brīvā formā – zīmējumi, aplikācijas, skices, fotogrāfijas u.c. Par darbu iesniegšanu digitālā formā vienojieties ar savas klases Sākumskolas domes pārstāvi.

Darbu iesniegšanas termiņš: 2023.gada 23.marts, iesniedzot savas klases Sākumskolas domes pārstāvim vai klases audzinātājai.

Konkursam saņemtās idejas izvērtēs komisija, kuras sastāvā būs sporta skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja, sākumskolas skolotāja, sākumskolas domes vecāki un bērni.

Labāko ideju autoriem un aktīvākai klasei teiksim paldies “Dārza svētkos”.

 

Lai varētu īstenot pēc iespējas vairāk ideju, aicinām atbalstīt to īstenošanu, veicot ziedojumu skolas sabiedriskā labuma fondā “Viesturskolas atbalsta fonds”.

Nodibinājums “Viesturskolas atbalsta fonds”

Konta Nr. LV42UNLA0050019002298, AS SEB Banka, Kods UNLALV2X,

Reģ.Nr. 40008194787, Viestura aleja 3, Valmiera, LV-4201

Mērķis: Interaktīvo sienu un grīdu ideju konkursam

 

VVV Sākumskolas dome