Interešu izglītības koncerts aizvadīts

Sastingt uz ledus, lai sadzirdētu mīļo smieklus. Pieglausties kokam, lai sajustu mūsu tautas spēku. Pasmaidīt pretī nācējam, lai sētu prieku. Tieši tāds – patriotisks, mīļš, ģimenisks, spēka un pateicības pilns bija 8. maŗta pasākums Valmieras Kultūras centrā, kura laikā savu sasniegto parādījām mēs – Valmieras Viestura vidusskolas interešu izglītības kolektīvu dalībnieki. Pēc trīs gadu pauzes atkal izskanēja paldies pedagogiem par ieguldīto laiku, spēku un degsmi, lai skolas mazajiem un lielajiem gudriniekiem būtu iespēja gan dziedāt, gan dejot, gan visādi citādi izpausties.

Pasākumu caurvija dažādu klašu audzēkņi, kuri iekrāsoja Viesturskolas dzīvi skatītājiem gan caur nopietniem, gan smieklīgiem, gan atjautību trenējošiem komentāriem. Šie jaunieši radīja tik dzīvu, brīvu un patīkamu vidi… Cik skaisti ir tā visiem sanākt kopā un radīt īstu prieku!

Paldies visiem kolektīvu vadītājiem, kuri ir sējuši kultūras sēklu mūsu skolas skolēnos, paldies Līgai Gackai, kura apkopoja mūsu paveikto vienā krāšņā, sirsnīgā un patriotiskā notikumā! Paldies visiem dalībniekiem, kuri ikdienā rod laiku arī ārpusskolas aktivitātēm!

Ar pavasarīgiem svecieniem

Agnese Keita Birzniece

12.a klase