Ivaram Briedim – 80

29. septembrī skaistu, apaļu jubileju svinēja ļoti īpašs viesturietis – ilggadējais skolas direktors, Goda valmierietis Ivars Briedis.

Laikam jau Valmierā nebūs cilvēka, kas Ivaru nezinātu – gan kā stingru, bet ļoti cienījamu skolas direktoru 26 gadu garumā, gan kā vienu no Latvijas PSR Augstākās padomes deputātiem, kas 1990. gada 4. maijā balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, bet tūliņ pēc balsošanas devās mājās pie savējiem – valmieriešiem, lai ar priecīgo vēsti dalītos cilvēku pilnajā kultūras nama zālē, kurā tobrīd notika TDA “Gauja” jubilejas koncerts. Vēl kādam Ivars Briedis ir dziesmu draugs kādā no Valmieras koriem. Bet daudziem esošajiem un bijušajiem viesturiešiem – skolotājs vai kolēģis, vienmēr iejūtīgs, gatavs uzklausīt un dot padomu, nereti ar nelielu humora “piešprici”.

Kaut gan aktīvās skolotāja gaitas Ivars Briedis nu jau kādu laiciņu beidzis, Viesturskolā viņš sastopams itin bieži – gan klases stundās, stāstot par skolas vēsturi (ja palūdz, viņš pastāsta arī par vienu otru savu skolas laika palaidnību) vai 4. maija notikumiem, gan salidojumos un skolas jubilejas reizēs, gan citos skolai nozīmīgos brīžos, joprojām arī skolotāju ekskursijās. Tāpēc saprotami, ka skaistās jubilejas reizē, Skolotāju dienas priekšvakarā, Ivars Briedis bija kopā ar savējiem – Viesturskolas skolotājiem.

Ivaram Briedim šai tikšanās brīdī tika vēlēts būt veselīgam, mundram un spriganam vēl daudz gadu, bet jaunajiem viesturiešiem varam vēlēt vēl daudz iedvesmojošu tikšanos ar  Direktoru Ivaru Briedi!

 

Viesturskolas skolotāju vārdā – Vineta Šmite

Fotogrāfijas autors – Roberts Segliņš