Izglītības iespējas Valmieras Viestura vidusskolā

Tuvojoties 2020./2021. mācību gada noslēgumam, 9. klašu skolēniem aktualizējies jautājums par tālākizglītības iespējām un vidējās izglītības programmu piedāvājumu tuvākajā apkārtnē. Aptaujājot 9. klašu skolēnus, noskaidrojas, ka liela daļa vēl nav izdarījuši izvēli par labu kādai skolai. Lai iepazīstinātu apkārtējo skolu skolēnus ar tālākizglītības iespējām Valmieras Viestura vidusskolā, organizējam informatīvas tiešsaistes, iesaistoties skolu direktoriem, karjeras konsultantiem, pedagogiem un skolēniem.

19. februārī aizsākās Valmieras Viestura vidusskolas un Kocēnu pamatskolas attālinātā sadarbība. Projekta nedēļas ietvaros Kocēnu pamatskolas 7. klašu skolēniem tiešsaistes stundā bija kustīga teātra sporta nodarbība, kuru vadīja Valmieras Viestura vidusskolas skolotāja Līga Gacka.

Kocēnu novada skolu un Mazsalacas vidusskolas skolēniem 8. aprīlī bija iespēja piedalīties tiešsaistē “Izglītības iespējas Valmieras Viestura vidusskolā”. 2021./2022. mācību gadā Valmieras Viestura vidusskolā uzņems skolēnus 2 dažādos vispārējās vidējās izglītības virzienos, 4 programmās. Skolēni iepazinās gan ar uzņēmējdarbības un tehnoloģiju, gan ar mediju un teātra mākslas mācību kursu komplektu piedāvājumu. Informatīvās tiešsaistes laikā direktors Uldis Jansons aktualizēja interešu izglītības iespējas vidusskolas skolēniem, kā arī pastāstīja par skolas pasākumiem, kuru organizēšanā aktīvi iesaistās arī skolēni. Savos iespaidos par skolu tiešsaistē dalījās 10.a klases skolniece Agnese Keita Birzniece un 10.b klases skolniece Rebeka Murāne. Meitenes stāstīja par savu ceļu uz vidusskolu un kritērijiem, kas viņas rosināja uzsākt mācības Viesturskolā. Savukārt, skolēnu pašpārvaldes prezidents, 12.c klases skolēns Roberts Briediņš pastāstīja par jauniešu iesaisti skolas dzīvē. Tā kā Roberts ir skolēns, kurš mācās teātra mākslas novirziena klasē, viņš pastāstīja par ieguvumiem, izvēloties mācīties šajā programmā.

Līdzīga satura informatīvas tiešsaistes plānojam organizēt, Valmieras Viestura vidusskolai sadarbojoties ar Burtnieku un Rencēnu pamatskolām, kā arī Strenču pamatskolu. Nākamā tiešsaiste ar Burtnieku pamatskolas 9. klašu skolēniem notiks 14. aprīlī.

Sandra Baumane, VVV direktora vietniece izglītības jomā