Karjeras izglītības aktivitātes 1.- 6. klasēm

Kaut arī  1.semestris bija dažādu izaicinājumu pilns, skolā realizējām vairākas karjeras izglītības aktivitātes ar mērķi izzināt dažādas profesijas, sevi, savus hobijus, savas stiprās un vājās puses,  intereses u.c.

Tā kā lielos pulkos sanākt nevarējām, tikāmies nodarbībās klašu grupu ietvaros. 1.klasēm bija iespēja izspēlēt spēli „Iepazīsti profesijas”, kas rosināja atpazīt bērniem jau zināmās profesijas, kā arī iepazīt vēl nezināmas profesijas. Spēles gaitā, diskusijās guvām atziņu, ka profesiju ir daudz, un katra no tām ir nozīmīga sabiedrības un cilvēka dzīvē.

Tiekoties ar 2.klasēm, mēs iemācījāmies ne tikai atpazīt dažādas profesijas, bet sagrupēt tās pēc dažādām iezīmēm, tā izprotot, kas ir, piemēram, darbs ar cilvēkiem, darbs ar dzīvniekiem, radošs darbs utt.

3.klasēm karjeras izglītības aktivitātēs bija iespēja izaicināt savus klasesbiedrus un sacensties komandās asociāciju spēlē „Uzmini profesijas”. Sacensības bija ne tikai aizraujošas, bet arī izzinošas un mācīja trešklasniekiem komandas darba spēku.

4.a klase piedalījās nodarbībā „Manas intereses un rakstura īpašības”, kurā caur dažādām aktivitātēm skolēni definēja savas intereses, salīdzināja tās ar klasesbiedriem, atrada, ar kuru no klasesbiedriem tās ir kopīgas. Izaicinošākais šajā nodarbībā – skolēni ar klasesbiedru palīdzību atklāja dažādas sava rakstura īpašības, izanalizēja tās, sastādīja rīcības plānu, kā attīstīt sevī vairāk pozitīvo īpašību.

Savukārt, 5.a,b,c un 6.a,b klases iesaistījās nodarbībās „Prezentācijas māksla”, kuru laikā apguva prasmes prezentēt sevi, uzzināja, kā veiksmīgi veidot prezentāciju, kas ir svarīgi, uzstājoties publikas priekšā, kā pārvarēt bailes uzstāšanās laikā un citas ar prezentācijas mākslu saistītās prasmes.

Decembrī 2.a klasei bija iespēja izzināt aktieru profesijas specifiku, praktizēt tādas aktiermeistarība prasmes kā teksta izpratne, dikcija, emocionalitāte u.c. Aktivitāšu rezultātā tapa sirsnīgs video apsveikums vecākiem svētkos ar K.Mora dzejoļa „Ir vakars pirms svētkiem” inscenējumu.

Karjeras izglītības jautājumi tika aktualizēti arī klašu stundās un veiksmīgi integrēti mācību priekšmetu stundās, par ko paldies klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem.

Turpināsim ar dažādām interesantām aktivitātēm arī 2.semestrī!

Karjeras pedagogs 1.-6.klašu posmā Līga Gacka