Karjeras nedēļā redzētais, dzirdētais un paveiktais

Katru gadu oktobrī notiek Karjeras nedēļa. Karjeras nedēļas laikā skolēniem bija iespēja padomāt, kādas ir katra superspējas. 

Arī šogad mēs, 10.b klases skolēni, piedalījāmies Karjeras nedēļā. Otrdien klases stundas laikā klausījāmies Reiņa Širokova stāstījumā un izvērtējām, kuras no superspējām piemīt mums. Jā, mums piemīt šīs superspējas, taču ir vēl, ko pilnveidot un attīstīt, un trīs vidusskolas gadi tam ir īstais laiks.

Trešdien kopā ar karjeras pedagogu – konsultanti Daigu Stalšāni un klases audzinātāju Andu Upīti-Markusi apmeklējām biznesa inkubatoru. No sākuma mēs iepazinām, kas ir biznesa inkubators un kādu atbalstu iespējams šeit saņemt. Nodarbības laikā bija iespēja pilnveidot prasmi sadarboties grupās, izveidot biznesa plānu no diviem nejauši izvēlētiem objektiem. Klasesbiedri īsā laika sprīdī spēja radīt interesantas biznesa idejas, piemēram, slinko lejkannu, draudzīgo redzes pārbaudi, novusa aizsargājošās salvetes un citas. Iespējams, mūsu vidū ir topošie uzņēmēji, jaunu biznesa ideju radītāji.

Ceturtdien mums bija iespēja klausīties tiešsaistes diskusiju “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”, kur eksperti, darba devēji un jaunieši dalījās savā pieredzē, pārrunāja nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēja par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā.

Karjeras nedēļas nodarbību un aktivitāšu laikā attīstījām tādas prasmes kā sadarbība, komunikācija, kritiskā un radošā domāšana, mācīšanās un citas, kas mums palīdzēs sagatavoties darba tirgū izvirzītajām prasībām nākotnē.

Šajā nedēļa piedzīvotais un apgūtais pilnveidoja mūs kā personības un sekmēja mūsu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā.

Un kādas ir tavas superspējas? Aicinām arī tevi padomāt un apzināties savas superspējas!

 

Elija Eglīte, Evelīna Krūmiņa, Elīna Ozola 10.b