Karjeras nedēļa

No 16. līdz 20. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuras tematika šogad būs  “Tavs prasmju portfelis”. Ikviens būs aicināts apzināt, izvērtēt un attīstīt savai karjerai un dzīvei noderīgās prasmes. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Karjeras nedēļu organizē jau 11. reizi, un šogad tā būs viens no Eiropas Prasmju gadam veltītajiem pasākumiem.

Karjeras nedēļā uzmanības lokā būs dažādas prasmju grupas – vispārīgās jeb caurviju prasmes, personīgās, IT un profesionālās prasmes. Nedēļas noslēgumā visas iegūtās zināšanas par prasmēm katram skolēnam būs iespēja apkopot savā prasmju portfelī, kas šogad izvēlēts kā Karjeras nedēļas simbols.

Pirmdien, 16. oktobrī, plkst. 18.30, pedagogi un vecāki aicināti pievienoties tiešsaistes nodarbībai “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam”, kurā karjeras konsultante un “Karjeras attīstības atbalsta balvas – 2023” laureāte Agnese Metuzāle aktualizēs konkurētspējīgu prasmju un to attīstības nozīmi ikviena cilvēka dzīvē, atklājot, kādi ir šī brīža darba tirgus izaicinājumi. Nodarbības dalībnieki uzzinās, kur un kā iegūt nepieciešamās prasmes un kā novērtēt sev jau piemītošās iemaņas. Tiešraidei tiks nodrošināts surdotulkojums.

Otrdien, 17. oktobrī, VIAA ar saukli “Attīsti personīgās prasmes!” aicina skolas pievērst skolēnu uzmanību personīgo un ar tām cieši saistīto nodarbinātības prasmju izzināšanai, akcentējot kognitīvo, sociālo un emocionālo prasmju lomu ikvienā nozarē un profesijā, organizējot saliedēšanās spēles, erudīcijas konkursus, prāta spēles un sportiskas aktivitātes.

Savukārt trešdien, 18. oktobrī, skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja pārbaudīt un pilnveidot savas zināšanas par IT jomu. “IT prasmju dienā” norisināsies Latvijā pirmais IT eksāmens skolām. Eksāmenā varēs piedalīties skolēni vairākās vecuma grupās, sākot no 5. klases. Jaunieši varēs pārbaudīt savas zināšanas un apgūt jaunas prasmes, kas palīdzēs arī turpmāk pārliecinoši strādāt ar jaunajām tehnoloģijām un rīkiem. Pēc eksāmena skolām būs iespēja saņemt šī eksāmena rezultātus, kas palīdzēs novērtēt vispārējo skolēnu zināšanu līmeni IT jomā. Eksāmenu varēs pildīt arī individuāli, un ikviens interesents zināšanas varēs pārbaudīt arī ceturtdien, 19. oktobrī, un piektdien, 20. oktobrī. Labāko rezultātu ieguvēji saņems balvas no Latvijas IT uzņēmumiem.

“IT prasmju dienā” paredzēta arī praktiska nodarbība programmēšanas pamatprasmju apguvei sākot no 5.klases, tajā īpaši iedrošinot piedalīties meitenes. “IT prasmju diena” top sadarbībā ar Jauniešu programmēšanas un tehnoloģiju centru un organizāciju “She Can Do IT”.

Lai gūtu priekšstatu par profesiju daudzveidību, ar saukli “Iepazīsti profesionālās prasmes!” ceturtdien tiks veidota kā profesionālo prasmju diena. VIAA tajā aicina izglītības iestādes iesaistīt skolēnus dažādās interaktīvās aktivitātēs, organizējot nodarbības, lai uzzinātu par daudzveidīgajām profesionālās izglītības iespējām,  viesoties profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos vai uzņemt to pārstāvjus pie sevis skolā, lai smeltos iedvesmu no dažādu jomu profesionāļiem.

Piektdien, Karjeras nedēļas noslēgumā, skolēniem būs iespēja izveidot savu prasmju portfeli, kopā ar pedagogiem pārrunājot nedēļas laikā iegūtās zināšanas par prasmēm, kas palīdzēs gūt panākumus turpmākā karjerā un noderēs ikdienas dzīvē, un reflektējot par to, kādas prasmes vēl nepieciešams uzlabot un pilnveidot nākotnē.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas, piemēram, darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē.

Karjeras nedēļas tematika šajā gadā ir saistīta ar Eiropas Prasmju gadu, un Latvijā to koordinē VIAA.

Pasākuma aktualitātēm var sekot līdzi VIAA tīmekļa vietnē sadaļā “Karjeras nedēļa”, Tavai karjerai Facebook un X jeb Twitter kontos, kā arī VIAA Facebook un X jeb Twitter lapās.