Karjeras puzle

Jau šobrīd veidojam savu karjeru, mācoties skolā un gūstot jaunas zināšanas un prasmes ārpusstundu nodarbībās, kā arī dažādās karjeras aktivitātēs, kas tiek organizētas skolā. 9. oktobrī  7.b klases skolēniem bija iespēja piedalīties  nodarbībā „Karjeras puzle”.  To vadīja improvizācijas teātra aktieri, tāpēc pasākums izdevās jautrs un izglītojošs.

Nodarbības sākumā pēc nejaušības principa izvēlētie 3 kapteiņi un nodarbības vadītāji izveidoja grupas.  Tā sākās iespēja sadarboties ar klasesbiedriem un uzzināt ko jaunu par ārsta, pavāra un IT speciālista profesiju. Mūsuprāt, mums izdevās labi sadarboties  grupās. Katrai komandai bija jāizdomā komandas nosaukums un jāparāda vizītkarte. Tas saliedēja grupas dalībniekus. Laiks iepazīt profesijas! Mums bija jāsaprot, kādas zināšanas un prasmes ir noderīgas dažādās profesijās un kādas ir specifiskās zināšanas un prasmes ārsta, IT speciālista un pavāra profesijā. Domājot un diskutējot uzdevumu veicām ātri, pēc tam prezentējām paveikto klasesbiedriem.  Klausītāji varēja uzzināt daudz ko jaunu par šīm trim profesijām.

Mums ļoti patika interesanti un darboties rosinoši saplānotā nodarbība, kad varēja saprast, cik atbildīgi pienākumi jāveic ikvienā no profesijām. Improvizācijas teātra aktieri atgādināja, ka nedrīkst padoties pirms sava mērķa.

K-komanda arī oktobra izskaņā 1.-2. klašu skolēniem vadīs nodarbību “Profesiju šarādes” un 7.a klasei būs iespēja iepazīt ārsta, IT speciālista un pavāra profesiju aktivitātē “Karjeras puzle”.

7.b klase sadarbībā ar karjeras pedagoģi Daigu Stalšāni