Katra diena kā jauns izaicinājums!

No šī mācību gada mācību process 1. klašu skolēniem ir vērsts uz kompetencēs balstītu pieeju. Tas nozīmē, ka jau 1. klasē mācību procesā uzsvars tiek likts uz skolēnu aktīvu izziņas procesu skolotāja vadībā, pašizpausmi un jaunradi; apgūstamo zināšanu un prasmju sasaisti ar reālo dzīvi; tiek nodrošināta iespēja mācīties iedziļinoties, attīstīt spēju pārnest zināšanas uz jaunām, nezināmām situācijām.

Mūsu skolas pirmklasnieki lieliski spēj parādīt savu radošumu, spēju sadarboties, rast atbildes uz nezināmo, nebaidās arī kļūdīties. Protams, pirmklasniekam ikdienā ir būtiski saņemt atgriezenisko saiti  par paveikto, lai saprastu, kas labi izdevies, kas vēl darāms, kas apgūstams, lai saniegtu plānotos rezultātus.

Lielākā daļa pirmklasnieku norāda, ka ļoti patīk dabaszinību, matemātikas, vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeti, jo tajos katru stundu kaut kas tiek pētīts, novērots, secināts, radīts. Viss balstīts uz praktisku darbošanos. Daļa skolēnu liek akcentu uz valodām, jo uzskata, ka valodu zināšanas dod iespēju sazināties ar citiem cilvēkiem.

Katru jaunu dienu sākam ar domu “Mācāmies dzīvei, nevis skolai!”

Nelielu ieskatu pirmklasnieku ikdienas dzīvē piedāvā 1.b klases audzinātāja Guna Gaile.