Ko es protu!

Ko es protu!

 

17.aprīlī V2V zālē krāšņi izskanēja ikgadējais Viesturskolas sākumskolēnu talantu koncerts “Ko es protu!”. Koncertā varējām ļauties bērnu fantāzijas pasaulei, kuru uzburt palīdzēja laumiņas (Marija Nikola Jansone un Santa Ziemane ). Mēs visi pārliecinājāmies, ka mūzika, dziesma, deja spēj uzburt neiedomājami skaistu pasauli, ļauj ceļot laikā, vietā un piedzīvot dažādas emocijas. To visu uzbūrām caur mūsu sākumskolēnu priekšnesumiem, kuriem bērni rūpīgi gatavojās vairāku nedēļu garumā. Skanēja dziesmas, tika spēlēti mūzikas instrumenti (akordeons, klavieres, vijoles, trompete, kokle u.c.) un dejotas dejas. Bija arī kolektīvie priekšnesumi, kuros piedalījās teju visa klase – 3.b klases deja, 4.a klases deja un koncerta noslēgumā – 1.b klases deja kopā ar mammām. Te jāteic paldies klašu audzinātājām Gunai Gailei, Andai Dubultei un Santai Priedei!

       

Pārliecinājāmies, ka sākumskolēniem šie ir īpaši svētki – kādam iespēja padalīties ar to, ar ko viņš nodarbojas ikdienā, bet kādam tie ir sevis pārvarēšanas un mazā sapņa piepildīšanas svētki, tāpēc prieks, ka publika bija atbalstoša un ar sajūsmu uzņēma katru koncerta priekšnesumu.

        Prieks bija arī pašiem koncerta dalībniekiem, un pasākuma noslēgumā – salds pārsteigums un piemiņa no koncerta katram!

Paldies Tev, sākumskolēn, par Tavu darbiņu un uzdrīkstēšanos!

Tas bija koši, krāsaini un mīļi!

Paldies koncerta radošajai komandai, īpaši mūzikas skolotājai Ilvijai Aizupietei!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Gacka