Lāčplēša diena

Latvijas brīvības cīnītājus pieminot.