Lepojamies!

Lepojamies!

9.a klases skolniecei Karīnai Doroško 1.vieta Valmieras un novadu krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 9.klasēm B grupā.

Karīna Doroško (9.a)