Lepojamies!

Automātisks melnraksts

Priecājamies par mūsu skolas skolnieces Denīzes Allikas (5.b) panākumiem skatuves runas konkursā!

“Priecājamies par mūsu skolas skolnieces Denīzes Allikas (5.b) panākumiem skatuves runas konkursā!
1.pakāpe Valmieras un starpnovadu kārtā!
1.pakāpe Vidzemes reģiona kārtā!
Lepojamies!”

1.pakāpe Valmieras un starpnovadu kārtā

1.pakāpe Vidzemes reģiona kārtā

Lepojamies!