Lepojamies!

Lepojamies!

   

 

 

 

Valmieras pilsētas un novadu
mūzikas olimpiādē
vecākajā grupā
3.vieta

Evitai Grantiņai (11.c)