Lepojamies!

Valmieras pilsētas un novadu apvienības 10.-12. klašu izglītojamo angļu valodas olimpiādē augsti sasniegumi viesturiešiem.
1.vieta Lāsma Šēnberga (12.b klase)
3.vieta Elizabete Lekse (10.b klase)
Atzinība Mārtiņš Lūsis ( 11.b klase)
Elizabete Lekse un Lāsma Šēnberga 6.decembrī Valmieras Viestura vidusskolu pārstāvēs angļu valodas valsts 49.olimpiādes 3.posma 1.kārtā.
Veiksmi un labus rezultātus arī turpmāk!